Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Vybudovanie detského dopravného  ihriska MŠ Trakovice.

 

„Tento projekt sa uskutočnil vďaka podpore z Nadácie EPH“

„Tento projekt sa uskutočnil vďaka podpore z Transpetrol, a. s.“

 

Cieľom  tohto projektu bolo  využiť jestvujúci betónový povrch pôvodnej žumpy. Tento povrch  sa rozšíril na rozmer 15x 10 m.  Práce spočívali vo vybratí zeminy vedľa betónovej žumpy do hĺbky cca 30 cm, osadenie  obrubníkov, zhotovenie podložia s kameňa a betónového povrch o hrúbke  cca 10 cm.  Na takto  zhotovený povrch bol  nanesený  asfaltový povrch o hr. 5 cm  na ktorom  sa potom  nastriekali komunikácie, križovatky, prechody pre chodcov. Na uvedené plochy sa  bolo osadené   prenosné dopravné značenie. Na uvedenej   ploche  sa deti môžu pohybovať na bicykloch, odrážatkách, trojkolkách. Cieľom je  viesť k dopravnej výchove deti od najnižšieho veku, hracou formou, čo sa uskutočnením tohto projektu aj dosiahlo. Uvedený povrch  je  možné využívať aj na iné hracie aktivity detí.   

    Uvedené ihrisko  sa využíva na rozšírenie  detskej dopravnej výchovy deti z našej MŠ, ale aj deti MŠ z okolitých dedín. V nepriaznivom počasí,  ale aj  v jesennom  a období   sa môže  plocha využívať na iné aktivity. V zimnom období  je zámerom  využívať  povrch   za priaznivých podmienok ako ľadová plocha  pre deti MŠ, ale aj pre  všetkých občanov.

     Pri financovaní   uskutočnených  prác sa spolupodieľali spoločnosť  Nafta a.s. zastúpená Nadáciou EPH, vo výške 1000,00 €,  Transpetrol, a. s. vo výške 1000,00 €,  Všetky ostatné náklady spojené s vybudovaním Detského dopravného ihriska v MŠ  Trakovice  boli hradené z rozpočtu obce Trakovice.  Práce na uvedenom  detskom  dopravnom   ihrisku v MŠ  Trakovice  boli realizované   spoločnosťou CS, s. r. o., Strojárenská 5487, 917 02 Trnava, pracovníkmi OcÚ a občanmi Trakovíc.

Vyhodnotenie

Príjmy  

Nadácia EPH                                               1 000,00 €

Transpetrol, a. s                                             1 000,00 €

Rozpočet obce Trakovice                          10 676,50 €

Spolu                                                          12 676,50 €

Výdavky

Stavebné práce                                           11 938,25 €

Dopravné značenie                                         738,25 €

Spolu                                                         12 676,50 €            

 

dopravne ihrisko

foto 1

foto 2

foto5foto 3foto4