Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Výstavba multifunkčného ihriska

 

ABY DETI MOHLI LEPŠIE ŠPORTOVAŤ

Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadaní dňa 27. 4. 2016 uznesením č. 16/2016 schválilo vybudovanie multifunkčného ihriska v priestoroch pôvodného ihriska za základnou školou. Vybudovaniu ihriska však musela predchádzať aj úprava svahu, ktorý sa nachádza za domami na IBV Dolinky. Aby sa zabránilo splavovaniu zeminy z pozemkov a zároveň prišlo aj k spevneniu a stabilizácii svahu, bolo nutné vybudovať oporný múr. Po statickom posúdení a vypracovaní návrhu bol tento múr v mesiacoch 04 – 05/2016 zrealizovaný. Uvedený múr spĺňa aj funkciu odvodnenia osadenou drenážou a esteticky zapadá do upraveného okolia školy. Po výstavbe múru a úprave priestorov sa pristúpilo k odstráneniu pôvodného asfaltovo betónového ihriska. Vytvorila sa betónová drvina, ktorá sa použila ako podkladová vrstva. Po osadení obrubníkov a oplotenia boli nasypané a valcované jednotlivé frakcie kameňa tak, aby bola dosiahnutá potrebná priepustnosť materiálu. Na odvod tejto vody je urobená potrebná drenáž. Celkový rozmer ihriska je 60 x 28 m. Po takto uskutočnených prácach fyAstrium, s. r. o. uskutočnila kladenie umelého povrchu. Z tohto povrchu bol urobený tenisový kurt, multifunkčné ihrisko o rozmere 40 x20 m a tri atletické dráhy. Na uvedenom multifunkčnom ihrisku je možné hrať tenis, volejbal, nohejbal, futbal, basketbal a uskutočňovať atletické disciplíny. Celé ihrisko je oplotené a opatrené umelým osvetlením.

Multifunkčné ihrisko využívajú žiaci ZŠ, ale aj CVČ. Po prvýkrát sa tu uskutočňuje aj futbalová interliga. Výstavbou tohto multifunkčného ihriska sa snažíme priviesť viac detí k športovým aktivitám a aj takto ich odpútať od počítačov a primäť ich k zdravému a aktívnemu spôsobu života.

Ing. Ľudovít Tolarovič - starosta

ihriskoihriskoihriskoihriskoihrisko