Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Oprava priestorov OcU Trakovice

 

NA OBECNOM ÚRADE SA NÁM BUDE PRACOVAŤ LEPŠIE

Popri investičných akciách, rekonštrukciách a opravách budov v majetku obce sme tento rok uskutočnili rekonštrukciu kancelárií obecného úradu. K uvedenému kroku nás viedol zvyšujúci sa nárast administratívy. Preto bolo potrebné vytvoriť vhodné pracovné podmienky. Po vzore klientských centier bolo naším zámerom vytvoriť kanceláriu prvého kontaktu.

Z tohto dôvodu boli prerobené kancelárie z pôvodnej knižnice a zasadačky. V priestoroch bola urobená elektroinštalácia s LED osvetlením. Rozvod vody, kúrenia a nové podlahy. Boli vytvorené nové sociálne zariadenia a kuchynka pre pracovníkov. Všetky kancelárie sú počítačovo prepojené. Nainštalované je zariadenie miestneho rozhlasu s možnosťou nastavenia vyhlasovania miestneho rozhlasu aj v čase neprítomnosti pracovníčok. Všetky priestory sú zabezpečené monitorovacím systémom. V priestoroch pôvodných kancelárií sme vytvorili priestor pre miestnu knižnicu a zasadačku s malou kuchynkou. K skvalitneniu našej práce určite prispeje aj takto vytvorený priestor. Veríme, že aj občania sa budú pri návšteve obecného úradu cítiť v nových priestoroch príjemne.

Ing. Ľudovít Tolarovič - starosta

opravaoprava