Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Oprava priestorov jedálne základnej školy

 

AJ ŠKOLSTVO PATRÍ K PRIORITÁM OBCE

V minulom období sme uskutočnili investičné akcie v objektoch v správe Základnej školy s materskou školou Trakovice. Jednalo sa o zateplenie objektov základnej školy, telocvične, jedálne, na ktoré sme čerpali prostriedky z fondov EU. Zrealizovali sme tiež rekonštrukciu materskej školy, ktorú sme financovali z prostriedkov obce za účelom rozšírenia kapacít.

V tomto roku sme uskutočnili v objekte jedálne ZŠ dôležitú rekonštrukciu kuchyne. Rekonštrukcia spočívala vo výmene elektroinštalácií, osvetlenia, rozvodu plynu, vody a odpadov. Po stavebnej časti bola urobená nová, protišmyková podlaha a urobené sadrokartónové stropy s následným vymaľovaním priestorov. Podstatná časť rekonštrukcie spočívala vo výmene technologických zariadení. Energeticky náročné elektrické sporáky boli odstránené. Na jestvujúcich zariadeniach boli urobené opravy. Nainštalovaný bol nový priemyselný plynový sporák s elektrickou rúrou. Okrem toho sme nahradili umývacie drezy za drezy v antikorovom prevedení z dôvodu uľahčenia prác v kuchyni, ale hlavne z dôvodu efektivity a kvality podávaných jedál. Cez elektronický kontraktačný systém bol zakúpený konvektomat zn. Retigo, ktorý nám dodala firma Alvex s.r.o. Zároveň k uvedenému konvektomatu nainštalovali aj zariadenie na odsávanie pár, ktoré vznikajú po otvorení zariadenia. Jedná sa o plne automatizované zariadenie, na ktorom sa dá variť, piecť, variť v pare, grilovať... Na zariadení je možné nadstaviť teploty od 25 až do 300 stupňov °C. Ukončenie procesu sníma vpichovacia sonda. Na zariadení je možnosť nadstaviť 20 predvolených a 1000 voliteľných programov. Súčasťou zariadenia je aj automatické umývanie zariadenia. Kapacita zariadenia je 150 – 250 jedál. Jedlá urobené na tomto zariadení majú neporovnateľnú kvalitu s pôvodným systémom, majú lepšie nutričné vlastnosti a vyrábajú sa pri podstatne nižších finančných nákladoch. Náklady na rekonštrukciu sa po stavebnej časti vynaložili vo výške cca 15 tisíc € a na zariadenia vo výške cca 10 tisíc €.

O správnosti rozhodnutia uskutočniť rekonštrukciu kuchyne svedčí aj pozitívna odozva zo strany pracovníčok kuchyne, ale aj stravníkov. Čo môžeme viac chcieť?

Ing. Ľudovít Tolarovič - starosta

jedáleňjedáleňjedáleňjedáleňjedáleňjedáleňjedáleň