Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Kanalizácia za Dudváhom - I etapa

 

POKRAČOVANIE V BUDOVANÍ KANALIZÁCIE OBCE – KANALIZÁCIA I.  ETAPA

 

V r. 2014poslanci schválili uznesenie č. 12/2014 z 13. 2. 2014 o spolufinancovaní kanalizácie I. etapa – za Dudváhom. Pôvodne sa obec mala spolupodieľať na vybudovaní kanalizácie s Trnavskou vodárenskou spoločnosťou vo výške 30% finančných nákladov na vybudovanie prečerpávacej stanice a hlavnej stokovej vetvy. Na základe našich intervencií bolo predstavenstvom TAVOS-u schválené financovanie prečerpávacej stanice a hlavnej vetvy z prostriedkov TAVOS-u vo výške 100%. Obec bude v tejto etape financovať iba zhotovenie kanalizačného odbočenia – prípojky. Na základe výberového konania bola za zhotoviteľa vybratá spoločnosť Vodohospodárske stavby – ekologický podnik Bratislava – s víťaznou ponukou vo výške 11 512,88 €. Predpokladaný termín ukončenia prác bol stanovený na december 2016. Vlastné konečné úpravy na uvedenom diele sa z dôvodu nepriaznivého počasia, ale aj z dôvodu sťažených podmienok prekladajú na máj 2017