Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Zberný dvor odpadu

 

Zberný dvor odpadu

Ekológia a ochrana životného prostredia sa dotýka každého z nás. Produkcia odpadov, znižovanie ich množstva a následná separácia sú nevyhnutné. Obec Trakovice sa chce podieľať na tomto procese . Obecné zastupiteľstvo po viacnásobnom prerokovaní umiestnenia zberného dvora prijalo konečné riešenie na jeho vybudovanie a z rozpočtu obce vyčlenilo 30 tisíc € na jeho realizáciu. V mesiaci október sa začalo s jeho realizáciou. Zberný dvor bude pozostávať zo štyroch oddelení, v ktorých sa bude separovať drobný stavebný odpad, biologický odpad (tráva, buriny), drevný odpad, nadrozmerný odpad (skrine, nábytok, atď.). Okrem týchto komodít plánujeme zberať elektroodpad. Vedľa zberného dvora by mal byť vyčlenený priestor na drevný odpad z orezov stromov a kríkov, ktorý by sa pravidelne drvil. Po výstavbe a uvedení zberného dvora do prevádzky sa budeme v nasledujúcich rokoch snažiť odstrániť neriadené skládky, ktoré sa nachádzajú hlavne na cestách, ktoré vedú mimo obce Trakovice. Zberný dvor bude mať možnosť využívať každý občan, ktorý ma trvalý pobyt na území obce Trakovice. Poriadok zberného dvora, ktorý bude obsahovať otváracie hodiny, množstevné limity a výšku poplatkov, schváli obecné zastupiteľstvo. V prípade zistenia porušenia zásad vývozu odpadu mimo zberného dvora pristúpi obec k prísnejším postihom.

Ing. Ľ. Tolarovič, starosta obce

Zberný dvor odpaduZberný dvor odpaduZberný dvor odpaduZberný dvor odpadu