Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Úprava priestorov sôch

 

Opava komunikácie okolo sochy sv. Trojice

V priebehu uskutočňovaných prác na „Kanalizácii III. etapa“ sa objavil problém s nevyhovujúcou cestou. Na základe prijatého uznesenia č. 30/2014 bola poslancami OZ schválená oprava cesty od sochy Sv. Trojice smerom po p. Feranca. Celú realizáciu uskutočnila spoločnosť CS s.r.o. Trnava. K štandardnosti cesty prispela aj ochota p. Škublu odpredať časť pozemku. Uznesením OZ bolo schválené odkúpenie pozemku od p. Škublu. Kúpou pozemku sa mohol presunúť aj stĺp elektrického vedenia a tak isto aj plynová prípojka , čím sa mohla cesta v najužšom mieste rozšíriť na cca 5,5 m. Z dôvodu častých problémov pri dažďoch boli v priestoroch krajnice inštalované kanalizačné žľaby na odvod vôd z cesty s osadením dvoch kanalizačných šácht. Boli spevnené okraje komunikácie a osadené obrubníky. Na povrch bol natiahnutý asfaltový koberec. Vytvorený koberec nespĺňa naše požiadavky, preto je jeho povrch u dodávateľa reklamovaný. V najbližšom období čakáme odstránenie nedostatkov tak, aby komunikácia zodpovedala normám a nekazila celkový dojem na takto vytvorenom priestore.

Súčasne s opravou cesty sme vyriešili úpravu priestoru okolo sochy sv. Trojice. Bola odstránená železná ohrada. V priestore pred sochou bola osadená dlažba so zabudovaným nočným osvetlením sochy. V časti vytvoreného priestoru bola vysadená zeleň podľa návrhu a realizátora Ing. Mareka Jambora. Za jeho ústretovosť a ochotu mu chcem touto cestou poďakovať.

Úpravami prešla aj socha sv. Trojice, ktorá bol očistená a povrch bol napustený látkou na zvýšenie jej životnosti. V najbližšom období bude do priestoru inštalovaná lavička. V jarnom období by sme chceli osadiť kvetinovú výsadbu do kameninových kvetináčov.

Pevne verím, že takto vytvorené „námestie“ zostane aj v budúcnosti jednou z dominánt Trakovíc a príjemným prostredím pre občanov žijúcich v jej okolí.

V roku 2013 sa upravil priestor aj okolo sochy sv Cyrila a Metóda.  

Ing. Ľudovít Tolarovič- starosta obce

 

Úprava priestorov sôchÚprava priestorov sôchÚprava priestorov sôchÚprava priestorov sôchÚprava priestorov sôchÚprava priestorov sôch