Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Rekonštrukcia areálu TJ- I etapa -Posilňovňa

 

Rekonštrukcia a modernizácia areálu TJ – I. etapa- Posilňovňa + šatne

 

Investičným zámerom celej akcie bolo vytvorenie podmienok pre celoročné využívanie prevádzkovej budovy Areálu TJ a tým aj poskytnutie služieb pre športové vyžitie obyvateľov. Cieľom tohto projektu bolo dosiahnutie úspor energií a celkového skultúrnenia budovy. Daný cieľ sme dosiahli prestavbou nevyužívaného a nefunkčného bytu na posilňovňu a z klubovne TJ sme vytvorili šatne so sociálnym zariadením .

Pre naplnenie uvedeného cieľa sme museli vykonať úpravu priestorov a to demontážou priečok, podlahy, okien, elektrickej inštalácie a kúrenia. Pri rekonštrukcii sme zrovnali podkladové betóny na podlahách, zmenšili sme okenné otvory a inštalovali plastové okná a dvere. Z dôvodu veľkých nerovností stien a stropu sme osadili priestor sadrokartónovými obkladmi stien a stropov. Boli vytvorené dve nové šatne. Vybudované boli sprchy a WC obložené keramickým obkladom. Z dôvodu úspor energie bol inštalovaný plynový kotol s bojlerom a výhrevnými telesami. V rekonštruovaných priestoroch bola vymenená elektroinštalácia a osvetlenie. Na podlahu bol použitý PVC materiál- PVC Tarkett Primo. Celý priestor bol vymaľovaný. Nakoniec boli do priestoru posilňovne inštalované posilňovacie stroje /12 ks/ a činky. Do priestoru šatní boli osadené lavičky so skrinkami a vešiakmi. Práce sa uskutočňovali od 04 do 09/2012.

Vytvorením posilňovne sa vytvoril priestor pre novú športovú aktivitu v našej obci, čo sa prejavuje vysokou návštevnosťou a pozitívnym hodnotením zo strany obyvateľov.

 

Obecný úrad vytvoril počas tejto akcie od 1.3.2012 jedno stále pracovné miesto spoločné pre areál TJ a OcÚ Trakovice.

Na práce pri rekonštrukcii sme využili tiež nezamestnaných. Vykonávali hlavne búracie a murárske práce. Počas rekonštrukcie sme využili prácu 4 nezamestnaných, ktorí odpracovali 631 hodín.

Okrem nezamestnaných sa na rekonštrukcii brigádnicky podieľali aj mladí ľudia, členovia miestnej TJ, ktorí v počte 25 pracovníkov odpracovali cca 330 brigádnických hodín.

Väčšinu odborných prác vykonali podnikatelia a živnostníci, ktorí majú trvalý pobyt na území obce.

 

Moja vďaka patrí všetkým, ktorí sa zúčastňovali danej akcie nielen po materiálnej, odbornej stránke, ale aj za podporu všetkým, ktorí k uskutočnenej akcii mali a majú pozitívny vzťah.

 

Celkové výdavky na projekt :      22 761,75 €

 

Celý projekt bol spolufinancovaný

1. Úrad vlády SR                                                                       – 10 000,00 €

2. Západoslovenská energetika- Eon – Rodinný futbal      – 2 500,00 €

3. Nafta a.s.                                                                                  –     800,00 €

4. Obec Trakovice                                                                       –   9 461,75 €

 

 

30.10.2012                                                                                                        Ing. Ľ. Tolarovič

                                                                                                                                   starosta

 

Fotodokumentácia z uskutočnenia akcie je na stránke obce