Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Parkovisko pri Dome služieb

 

Parkovisko pri dome služieb –prínos pre zvýšenie bezpečnosti obyvateľom

Atraktívnosť kvetinárstva, lekárne a taktiež kaderníctva a ich umiestnenie v blízkosti cesty II triedy spôsobovali v poslednom období nemalé problém s parkovaním. V dnešnej preautomobilizovanej dobe bolo veľa krát problematické zaparkovať tak, aby nebola obmedzená premávka v priľahlej ulici a neboli veľa krát ohrození občania. Naliehavá výzva na zriadenie parkovacích miest nastala aj po odsúhlasení prenájmu miestnej garáže na pneuservis.

Projekčnou kanceláriou Ing. Arestu bol vypracovaný projekt na budovanie parkovacích miest po oboch stranách cesty v doteraz nevyužívaných priestoroch. Po nadobudnutí právoplatnosti stavebného povolenia sa v septembri 2012 začalo s vlastnou realizáciou parkoviska. Realizáciu uskutočnila spoločnosť CS - Trnava. Parkoviská sa budovali bez obmedzenia prevádzok v dome služieb. Pri realizácii tejto akcie sme museli brať do úvahy aj stanoviská dotknutých obyvateľov - majiteľov susediacich pozemkov. Myslím si, že obyvatelia môžu byť spokojní s počtom a kvalitou parkovísk. Parkoviská sú technicky koncipované aj na možnosť parkovania nákladných automobilov .

Vytvorením 17 parkovacích miest sa odstránil problém s parkovaním a ohrozením bezpečnosti obyvateľov. K bezpečnosti prispieva aj zväčšenie rádiusu napájania cesty na cestu II. triedy.

V jarnom období uvažujeme aj s osadením kvetináčov, aby sme aj takto skrášlili priestor v súčasnosti oddelený betónovými zábranami.

 

Ľudovít Tolarovič

starosta obce