Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Detské ihrisko

 

Detské ihrisko – priestor pre hry a rozvoj pohybu detí

Po mnohých dopytoch hlavne mladých rodín na stav detského pôvodného detského ihriska sa konečne  po schválení rozpočtu na rok 2012 pristúpilo k jeho realizácii. Akousi predzvesťou budúceho budovania športovo-relaxačnej časti obce bola úprava priestorov pred areálom TJ a budovanie oplotenia areálu. V budovaní oplotenia sa pokračovalo aj v jarných mesiacoch roku 2012.

Na základe schváleného rozpočtu na r. 2012 bola na rekonštrukciu detského ihriska schválená suma 20 tis € . Po preštudovaní podmienok bola vypísaná výzva, ktorá bola zverejnená aj na internete. Podmienkou bolo, aby detské ihrisko bolo zhotovené z agátového dreva a k daným hracím prvkom bolo potrebné dodať certifikáty. Hlavným ukazovateľom však bola cena. Cena za hracie prvky mala byť maximálne do 18,000 € bez DPH. Na základe 3 ponúk vyhrala ponuka spoločnosti T Parky – Bratislava s vysúťaženou sumou 17 831,31 € s DPH / ostatné 2 firmy podali ponuky so sumami viac ako 20 tis € s DPH.. Od 2.7.2012 sa začalo s rekonštrukciou detského ihriska, kde boli odstránené nevyhovujúce hracie prvky, aj náš známy „trakovický kolotoč“. Bol vyrovnaný jestvujúci terén, vybudovaný chodník a priestor pre altánok, ktorý by sme chceli vybudovať v r. 2013 a priestor pre dopadové plochy hracích prvkov. Pretože hlavne v letnom období bez polievania by trávnatý koberec nevydržal nápor detí, bola na detskom ihrisku zabudovaná štvorokruhová závlaha s 26 polievacími triskami. Podarilo sa nám aj splniť naše predsavzatie na otvorenie Detského ihriska na Hody 2012. V priestore sa zišlo veľa detí, ktoré si budú určite pamätať tento deň, každý po svojom. Bol to pekný pohľad na vytešené tváre a veselý smiech našich šantiacich detí. Ten pohľad vynahradil všetku námahu a obavy, ktoré boli s budovaním tohto ihriska spojené. Myslím si, že na toto ihrisko môžeme byť právom hrdí.

Na záver by som chcel poďakovať všetkým vlastníkom pozemkov, ktorí boli ústretoví a ochotní odpredať svoje pozemky pre túto i budúce výstavby športovísk. Dúfa, že nebudú poslední a s ústretovosťou pri vysporadúvaní pozemkov v areáli TJ sa budeme stretávať aj naďalej.

Fotografie z detského ihriska nájdete na internetovej stránke obce Trakovice

 

Ľudovít Tolarovič

Starosta obce

 

IhriskoIhrisko

IhriskoIhrisko