Rok 2017

Dátum zverejnenia Číslo Predmet Cena vrátane DPH Dodávateľ
25. 9. 2017 2017/37 Zmluva 37 2017 (pdf)
360,00 € GALEN s.r.o.,Komenského 90, 919 04 Smolenice
25. 9. 2017 2017/36 Zmluva 36 2017 (pdf)
0,00 € Trnavská vodárenská spoločnosť a.s, Priemyselná 10,921 79 Piešťany
4. 9. 2017 2017/35 Zmluva 35 2017 (pdf)
0,00 € Scvč Trakovice, Trakovice 10, 919 33 Trakovice
4. 9. 2017 2017/34 Zmluva 34 2017 (pdf)
0,00 € Nafta a.s , Votrubova 1, 821 09 Bratislava
10. 8. 2017 2017/33 Zmluva 33 2017 (pdf)
84,28 € Kooperatíva Trnavská cesta 82, 82658 Bratislava
10. 8. 2017 23/2017 Zmluva 23 2017 dodatok (pdf)
0,00 € M Unit s.r.o, Opoj 145, 919 32 Opoj
7. 8. 2017 2017/32 Zmluva 32 2017 (pdf)
4 100,00 € IBR Consulting SK s.r.o.,Kutuzovova11, 831 03 Bratislava
7. 8. 2017 2017/31 Zmluva 31 2017 (pdf)
5 335,20 € Podnikateľské poradenské centrum s.r.o., Sládkovičova 1223/71, 024 04 Kysucké Nové Mesto
27. 7. 2017 2017/30 Zmluva 30 2017 (pdf)
1 216,82 € Alianz- Slovenská poisťovňa a.s, Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava 1
27. 7. 2017 2017/29 Zmluva 29 2017 (pdf)
1 000,00 € JAVYS a.s, Tomášikova 22, 821 02 Bratislava
26. 7. 2017 02017/28 Zmluva 28 2017 (pdf)
395,00 € Mestská televízia Trnava s.r.o, Hlavná 1, 917 01 Trnava
26. 7. 2017 2017/27 Zmluva 27 2017 (pdf)
13 740,85 € CS, s.r.o, Strojárenská 5487, Trnava 917 02
26. 6. 2017 2017/26 Zmluva 26 2017 (pdf)
(pdf)
(pdf)
0,00 € Ministerstvo životného prostredia SR, Námestie Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava
19. 6. 2017 2017/25 Zmluva 25 2017 (pdf)
1 000,00 € Nadácia SPP, Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava
13. 6. 2017 2017/24 Zmluva 24 2017 (pdf)
0,00 € Západoslovenská distribučná a.s, Čulenova 6, 816 47 Bratislava
13. 6. 2017 2017/23 Zmluva 23 2017 (pdf)
Dodatok č.1 k zmluve 23 2017 (pdf)
183 492,14 € M-Unit s.r.o, Opoj 145,919 32
30. 5. 2017 2017/22 Zmluva 22 2017 (pdf)
500,00 € Transpetrol a.s, Šumavská 38, 821 08 Bra&tislava
25. 5. 2017 2017/21 Zmluva 21 2017 (pdf)
3 600,00 € Manos Consulting s.r.o,Južná 36, 94901 Nitra
25. 5. 2017 2017/20 Zmluva 20 2017 (pdf)
456,00 € Galileo Corporation s.r.o, Čierna Voda 468, 925 06
25. 5. 2017 2017/19 Zmluva 19 2017 (pdf)
1 188,00 € Galileo Corporation s.r.o, Čierna Voda 468, 925 06
26. 4. 2017 2017/18 Zmluva 18 2017 (pdf)
0,00 € I. L , Trakovice
25. 4. 2017 2017/17 Zmluva 17 2017 (pdf)
0,00 € Stavmat stavebniny s.r.o,Pezinská 56,901 01 Malacky
12. 4. 2017 2017/16 Zmluva 16 2017 (pdf)
77 860,14 € CS, s.r.o, Strojárenská 5487, Trnava 917 02
31. 3. 2017 2017/15 Zmluva 15 2017 (pdf)
Dodatok č.1 k Zmluve č 15 2017 (pdf)
196 183,63 € Ministerstvo životného prostredia SR, Námestie Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava
31. 3. 2017 2017/14 Zmluva 14 2017 (pdf)
300,00 € ZMO, region Jaslovské Bohunice, Trhová 2 917 00 Trnava
31. 3. 2017 2017/13 Zmluva 13 2017 (pdf)
300,00 € ZMO, region Jaslovské Bohunice, Trhová 2 917 00 Trnava
27. 3. 2017 2017/12 Zmluva 12 2017 (pdf)
47 450,39 € Bertman s.r.o, Južná 1636/36, 94901 Nitra
6. 4. 2017 2017/11 Zmluva 11 2017 (pdf)
228 479,00 € Marian Šupa, Hollého 164, 92207 Veľké Kostoľany
2. 3. 2017 2017/10 Zmluva 10 2017 (pdf)
9 000,00 € Ministerstvo vnútra SR, OU Trnava, Kollárova 8, 917 02 Trnava
2. 3. 2017 2017/09 Zmluva 09 2017 (pdf)
15,00 € Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
27. 2. 2017 2017/08 Zmluva 08 2017 (pdf)
15,00 € Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
22. 2. 2017 2017/07 Zmluva 07 2017 (pdf)
28,00 € Ing. Ladislav Bílik - ABP, B.S.Timravy 36, 920 01 Hlohovec
22. 2. 2017 2017/06 Zmluva 06 2017 (pdf)
26,00 € Reboz. s.r.o, B.S. Timravy 3959/36, 920 01 Hlohovec
22. 2. 2017 2017/05 Zmluva 05 2017 (pdf)
0,00 € Západoslovenská distribučná a.s, Čulenova 6, 816 47 Bratislava
26. 1. 2017 2017/04 Zmluva 04 2017 (pdf)
6 388,10 € CS, s.r.o, Strojárenská 5487, Trnava 917 02
10. 1. 2017 2017/03 Zmluva 03 2017 (pdf)
600,00 € PHARMACY Companys.r.o, Štúrova 1438/59, 941 11 Palárikovo
4. 1. 2017 2017/02 Zmluva 02 2017 (pdf)
0,00 € Prima banka Slovensko a.s., Hodžova 11, 010 11 Žilina
4. 1. 2017 2017/01 Zmluva 01 2017 (pdf)
0,00 € Prima banka Slovensko a.s., Hodžova 11, 010 11 Žilina