Rok 2016

Dátum zverejnenia Číslo Predmet Cena vrátane DPH Dodávateľ
22. 12. 2016 2016/40 Zmluva 40 2016 (pdf)
227 000,00 € Marian Šupa, Hollého 164, 92207 Veľké Kostoľany
22. 12. 2016 2016/39 Zmluva 39 2016 (pdf)
1 541,16 € Ministersvo vnútra SR, Pribinova 2, 812 72 Bratislava
20. 12. 2016 2016/38 Zmluva 38 2016 (pdf)
Dodatok č 2 k zmluve (pdf)
Príloha č.2 k dodatku č.2 (pdf)
Dodatok č 1 k zmluve (pdf)
Príloha č1 k dodatku č1 (pdf)
264 292,75 € Ministerstvo životného prostredia SR, Námestie Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava
8. 12. 2016 2016/37 Zmluva o reklame (pdf)
1 000,00 € Slovenské elektrárne, a.s. Bratislava
25. 11. 2016 2016/36 Zmluva 36 2016 (pdf)
3 600,00 € Visions Consulting s.r.o, Štefaniková, 917 01 Trnava
25. 11. 2016 2016/35 Zmluva 35 2016 (pdf)
0,00 € Slovenský futbalový zväz, Trnavská cesta 100,82101 Bratislava
15. 11. 2016 2016/34 Zmluva 34 2016 (pdf)
1 800,00 € Regionálna rozvojová agentúra Hlohovec,Jarmočná 3, 920 01 Hlohovec
22. 9. 2016 2016/33 Zmluva 33 2016 (pdf)
0,00 € Marinol s.r.o, Skladová 3, 917 01 Trnava
22. 9. 2016 2016/32 Zmluva 32 2016 (pdf)
0,00 € Trnavská vodárenská spoločnosť a.s, Priemyselná 10,921 79 Piešťany
22. 9. 2016 2016/31 Zmluva 31 2016 (pdf)
1 350,00 € Ing Dagmar Horáková, Štúrová 14, 949 01 Nitra
22. 9. 2016 2016/30 Zmluva 30 2016 (pdf)
28 592,44 € CS, s.r.o, Strojárenská 5487, Trnava 917 02
22. 9. 2016 2016/29 Zmluva 29 2016 (pdf)
81 989,05 € CS, s.r.o, Strojárenská 5487, Trnava 917 02
22. 9. 2016 2016/28 Zmluva 28 2016 (pdf)
50 329,50 € CS, s.r.o, Strojárenská 5487, Trnava 917 02
2. 8. 2016 20106/27 Zmluva 27 2016 (pdf)
0,00 € Spoločný obecný úrad Leopoldov
2. 8. 2016 2016/26 Zmluva 26 2016 (pdf)
0,00 € SPP a.s, Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava
19. 7. 2016 2016/25 Zmluva 25 2016 (pdf)
9 095,99 € ALVEX s.r.o, Štefániková 35, 900 28 Ivánka pri Dunaji
19. 7. 2016 2016/24 Zmluva 24 2016 (pdf)
15 000,00 € Auto Ideál s.r.o, Vajnorská 97/A,831 04 Bratislava
10. 6. 2016 2016/23 Zmluva 23 2016 (pdf)
0,00 € ENVI-PAK a.s, Galvaniho 7/B,821 04 Bratislava
19. 5. 2016 2016/22 Zmluva 22 2016 (pdf)
1 000,00 € Nadácia SPP, Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava
19. 5. 2016 2016/21 Zmluva 21 2016 (pdf)
1 813,20 € Občianske združenie Naše jadro, Nám. sv Michala36/10A, 919 31 Jasl. Bohunice
5. 5. 2016 2016/20 Zmluva 20 2016 (pdf)
1 692,00 € JUDr Sotolar, Južná trieda č.1, 040 01 Košice
25. 4. 2016 2016/19 Zmluva 19 2016 (pdf)
104,55 € Kooperatíva Trnavská cesta 82, 82658 Bratislava
25. 4. 2016 2016/18 Zmluva 18 2016 (pdf)
304,51 € Kooperatíva Trnavská cesta 82, 82658 Bratislava
25. 4. 2016 2016/17 Zmluva 17 2016 (pdf)
0,00 € ENVI-PAK a.s., Galvaniho 7/B, 82104 Bratislava
13. 4. 2016 2016/16 Zmluva 16 2016 (pdf)
1 140,00 € ELPIK ENERGO s.r.o, Šoltésovej 1995, 911 01 Trenčín
13. 4. 2016 2016/15 Zmluva 15 2016 (pdf)
1 200,00 € Externé obstarávanie s.r.o, Piaristická 2, 949 01 Nitra
1. 4. 2016 2016/14 Zmluva 14 2016 (pdf)
1 000,00 € JAVYS a.s, Tomášikova 22, 821 02 Bratislava
16. 3. 2016 2016/13 Zmluva 13 2016 (pdf)
0,00 € ZMO region JE Jaslovské Bohunice, Trhová 2, 917 00 Trnava
16. 3. 2016 2016/12 Zmluva 12 2016 (pdf)
1,00 € MADE spol.s.r.o., Lazovná 69, 974 01 Banská Bystrica
11. 3. 2016 2016/11 Zmluva 11 2016 (pdf)
123 729,87 € Ministerstvo hospodárstva SR, Mierová 19, 827 15 Bratislava 212
11. 3. 2016 2016/10 Zmluva 10 2016 (pdf)
1 800,00 € Cassis consult, s.r.o, Vlčková 37, 811 04 Bratislava
26. 2. 2016 2016/09 Zmluva o nájme bytu (pdf)
0,00 € Tomáš Žemla
26. 2. 2016 2016/08 Zmluva o poskytnutí dotácie (pdf)
450,00 € Rodičovské združenie pri základnej škole Trakovice
26. 2. 2016 2016/07 Zmluva o poskytnutí dotácie (pdf)
150,00 € TYRNAVIA, klub tanečného športu
26. 2. 2016 2016/06 Zmluva o poskytnutí dotácie (pdf)
500,00 € TYRNAVIA, klub tanečného športu
26. 2. 2016 2016/05 Zmluva o poskytnutí dotácie (pdf)
600,00 € Stolno-tenisový klub STK Trakovice
26. 2. 2016 2016/04 Zmluva o poskytnutí dotácie (pdf)
400,00 € Šachový klub ŠK Trakovice
26. 2. 2016 2016/03 Zmluva o poskytnutí dotácie (pdf)
900,00 € Jednota dôchodcov Slovensko
26. 2. 2016 2016/02 Zmluva 22016 (pdf)
1 140,00 € ELPIK ENERGO s.r.o.
11. 1. 2016 2016/01 Zmluva 12016 (pdf)
0,00 € Marius Pedersen a.s., Valova 44,921 01 Pieštany