Rok 2015

Dátum zverejnenia Číslo Predmet Cena vrátane DPH Dodávateľ
25. 2. 2015 2015/55 Zmluva o nájme bytu (pdf)
0,00 € Mužila Eduard
26. 2. 2016 2015/58 Zmluva o nájme bytu (pdf)
0,00 € Sitár Matúš
26. 2. 2016 2015/57 Zmluva o nájme bytu (pdf)
0,00 € Perďoch Miroslav
26. 2. 2016 2015/56 Zmluva o nájme bytu (pdf)
0,00 € Olah Mário
26. 2. 2016 2015/54 Zmluva o nájme bytu (pdf)
0,00 € Madunická Radoslava
26. 2. 2016 2015/53 Zmluva o nájme bytu (pdf)
0,00 € Krajčovič Matej
26. 2. 2016 2015/52 Zmluva o nájme bytu (pdf)
0,00 € Kocian Zdenko
26. 2. 2016 2015/51 Zmluva o nájme bytu (pdf)
0,00 € Hrčka Dušan
26. 2. 2016 2015/50 Zmluva o nájme bytu (pdf)
0,00 € Bošácky Tomáš
26. 2. 2016 2015/49 Dodatok k zmluve 48 2015 (pdf)
0,00 € Slovak Telekom, a.s.
26. 2. 2016 2015/48 Zmluva 48 2015 (pdf)
180,00 € Slovak Telekom, a.s.
21. 12. 2015 2015/47 Zmluva 47 2015 (pdf)
0,00 € Ministerstvo hospodárstva SR, Mierová 19, 827 15 Bratislava 212
10. 12. 2015 2015/46 Zmluva 46 2015 (pdf)
0,00 € A.H.+obec Trakovice
10. 12. 2015 2015/45 Zmluva 45 2015 (pdf)
0,00 € L.H.+M.H.+ obec Trakovice
10. 12. 2015 2015/44 Zmluva 44 2015 (pdf)
15,00 € Š A.+L.J+obec Trakovice
9. 12. 2015 2015/43 Zmluva 43 2015 (pdf)
0,00 € ENVI-PACK a.s.,Galvaniho 7/B,821 04 Bratislava
9. 12. 2015 2015/45 Zmluva 42 2015 (pdf)
1 000,00 € JAVYS a.s, Tomášikova 22, 821 02 Bratislava
30. 11. 2015 2015/41 Zmluva 41 2015 (pdf)
0,00 € ZSE Energia a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava
25. 11. 2015 2015/40 Zmluva 40 2015 (pdf)
0,00 € Sociálna poisťovňa, Ul 29.augusta 8a 10, 813 63 Bratislava
19. 11. 2015 2015/39 Zmluva 39 2015 (pdf)
0,00 € ÚPSVaR Piešťany, Krajinská cesta5053/13, 921 01 Piešťany
19. 11. 2015 2015/38 Zmluva 38 2015 (pdf)
0,00 € Zapadoslovenská distribučná a.s, Čulenova 6, 816 47 Bratislava
10. 11. 2015 2015/37 Zmluva 37 2015 (pdf)
500,00 € Cassis consult, s.r.o, Vlčková 37, 811 04 Bratislava
10. 11. 2015 2015/36 Zmluva 36 2015 (pdf)
3 480,00 € Cassis consult, s.r.o, Vlčková 37, 811 04 Bratislava
4. 11. 2015 2015/35 Zmluva 35 2015 (pdf)
360,00 € Cassis consult s.r.o, Vlčková 37, 811 04 Bratislava
3. 11. 2015 2015/34 Zmluva 34 2015 (pdf)
300,00 € Casss consult, s.r.o,Vlčková 37,811 04 Bratislava
29. 10. 2015 2015/33 Zmluva 33 2015 (pdf)
3 208,80 € LM+JM s.r.o, 082 73 Šarišské Dravce 17
29. 10. 2015 2015/32 Zmluva 32 2015 (pdf)
1 350,00 € Ing. D.H., Štúrova 14, 949 01 Nitra
19. 10. 2015 2015/31 Zmluva 31 2015 (pdf)
1 000,00 € Nadácia SPP, Mlynské nivy 44/a,825 11 Bratislava
16. 10. 2015 2015/30 Zmluva 30 2015 (pdf)
141 363,17 € SE Predaj, s.r.o., Mlynské nivy 47, 821 09 Bratislava
14. 10. 2015 2015/29 Zmluva 29 2015 (pdf)
130 244,37 € Min hospodar SR, Mierova 19, 827 15 Bratislava 212
14. 10. 2015 2015/28 Zmluva 28 2015 (pdf)
260,00 € M.CH. Trakovice 149
9. 9. 2015 2015/27 Zmluva 27 2015 (pdf)
0,00 € INTA, s.r.o, Rybárska 758/18911 01 Trenčín
4. 9. 2015 2015/26 Zmluva 26 2015 (pdf)
115,00 € RUVZ Trnava, Limbova6, P.O.BOX. 1, 917 09 Trnava
19. 8. 2015 2015/25 Zmluva 25 2015 (pdf)
9 000,00 € Ministerstvo vnútra SR, OU Trnava, Kollárova 8, 917 02 Trnava
19. 8. 2015 2015/24 Zmluva 24 2015 (pdf)
0,00 € Marius Pedersen a.s, Opatovská 1735, 911 01 trenčín
19. 8. 2015 2015/23 Zmluva 23 2015 (pdf)
0,00 € INTA s.r.o, Rybárska 758/18, 911 01 Trenčin
6. 8. 2015 2015/22 Zmluva 21 2015 (pdf)
300,00 € Cassis consult s.r.o, Vlčková 37, 811 04 Bratislava
31. 7. 2015 2015/21 Zmluva 21 2015 (pdf)
103,50 € občania
22. 7. 2015 2015/20 Zmluva 20 2015 (pdf)
0,00 € obcania
17. 7. 2015 2015/19 Zmluva 19 2015 (pdf)
3 062,40 € J.S. Južná trieda 1, 040 01 Košice
17. 7. 2015 2015/18 Zmluva 18 2015 (pdf)
535,80 € J.S. Južná trieda 1, 040 01 Košice
3. 7. 2015 2015/17 Zmluva 17 2015 (pdf)
1 560,00 € Cassis consult, s.r.o, Vlčková 37, 811 04 Bratislava
30. 6. 2015 2015/16 Zmluva 16 2015 (pdf)
1 800,00 € Visions s.r.o, J. Bottu 2, 917 01 Trnava
3. 7. 2015 2015/15 Zmluva 15 2015 (pdf)
1 905,00 € F.B. Trakovice 205,919 33 Trakovice
2. 7. 2015 2015/14 Zmluva 14 2015 (pdf)
400,00 € I .B, Jamnického 2, 84105 Bratislava
29. 6. 2015 2015/13 Zmluva 13 2015 (pdf)
1 258,80 € Ministerstvo vnútra SR, Pribinova 2, 812 72 Bratislava
3. 6. 2015 2015/12 Zmluva 12 2015 (pdf)
36,00 € TopSET Solution s.r.o, Hollého 2366/25B, 900 31 STUPAVA
14. 5. 2015 2015/11 Zmluva 11 2015 (pdf)
0,00 € TAVOS a.s. Priemyselná 10,921 79 Piešťany
14. 5. 2015 2015/10 Zmluva 10 2015 (pdf)
1 700,00 € A.Č. Trakovice 212
30. 4. 2015 2015/09 zmluva 09 2015 (pdf)
0,00 € Antes HC s.r.o, Hlohová 14, 920 01 Hlohovec
9. 4. 2015 2015/08 zmluva 08 2015 (pdf)
65,00 € TOPSET Solutions s.r.o., Hollého 2366/25B, 900 31 Stupava
7. 4. 2015 2015/07 Zmluva 07 2015 (pdf)
0,00 € ÚPSVaR Piešťany, Krajinská cesta 5053/13, 921 01 Piešťany
2. 4. 2015 2015/06 zmluva 06 2015 (pdf)
0,00 € Marius Pedersen a.s, Opatovská 1735,911 1 Trenčín
23. 3. 2015 2015/05 zmluva 05 2015 (pdf)
6 900,00 € Jaroslav Gergič - IRIGOL, Piešťanská cesta 1133/14A, 920 41 Leopoldov
27. 2. 2015 2015/04 zmluva 04 2015 (pdf)
226,47 € Agromart a.s, Trakovice 1, 919 33 Trakovice
23. 2. 2015 2015/03 zmluva 03 2015 (pdf)
70,00 € Ing . Ladislav Bilik- ABT, B.S. Timravy 36, 920 01 Hlohovec
23. 1. 2015 2015/02 zmluva 02 2015 (pdf)
1 749,00 € Media Coeli,Pekárska 11, 917 01 Trnava
7. 1. 2015 2015/01 zmluva 1 2015 (pdf)
3 447,77 € občania