Rok 2014

Dátum zverejnenia Číslo Predmet Cena vrátane DPH Dodávateľ
26. 2. 2016 2014/66 Zmluva o nájme bytu (pdf)
0,00 € Vozárová Eva
26. 2. 2016 2014/65 Zmluva o nájme bytu (pdf)
0,00 € Taraba Roman
26. 2. 2016 2014/64 Zmluva o nájme bytu (pdf)
0,00 € Šoka František
26. 2. 2016 2014/63 Zmluva o nájme bytu (pdf)
0,00 € Skurčák Patrik
26. 2. 2016 2014/62 Zmluva o nájme bytu (pdf)
0,00 € Rapant Milan
26. 2. 2016 2014/61 Zmluva o nájme bytu (pdf)
0,00 € Pikna Stanislav
26. 2. 2016 2014/60 Zmluva o nájme bytu (pdf)
0,00 € Panták Marián
26. 2. 2016 2014/59 Zmluva o nájme bytu (pdf)
0,00 € Martinkovič Daniel
26. 2. 2016 2014/58 Zmluva o nájme bytu (pdf)
0,00 € Lackovič František
26. 2. 2016 2014/57 Zmluva o nájme bytu (pdf)
0,00 € Kušnírová Monika
26. 2. 2016 2014/56 Zmluva o nájme bytu (pdf)
0,00 € Krajčovič Jaroslav
26. 2. 2016 2014/55 Zmluva o nájme bytu (pdf)
0,00 € Krajčovič Ivan
26. 2. 2016 2014/54 Zmluva o nájme bytu (pdf)
0,00 € Juraštík Peter
26. 2. 2016 2014/53 Zmluva o nájme bytu (pdf)
0,00 € Ilenčík Peter
26. 2. 2016 2014/52 Zmluva o nájme bytu (pdf)
0,00 € Husárová Antónia
26. 2. 2016 2014/51 Zmluva o nájme bytu (pdf)
0,00 € Halásová Mária
26. 2. 2016 2014/50 Zmluva o nájme bytu (pdf)
0,00 € Gergel Juraj
26. 2. 2016 2014/49 Zmluva o nájme bytu (pdf)
0,00 € Fančovič Tomáš
26. 2. 2016 2014/48 Zmluva o nájme bytu (pdf)
0,00 € Drgoň Roman
26. 2. 2016 2014/47 Zmluva o nájme bytu (pdf)
0,00 € Belák Peter
26. 2. 2016 2014/46 Zmluva o nájme bytu (pdf)
0,00 € Baxa Alojz
26. 2. 2016 2014/45 Zmluva o nájme bytu (pdf)
0,00 € Baroš Peter
26. 2. 2016 2014/44 Zmluva o nájme bytu (pdf)
0,00 € Hinca Stanislav
26. 2. 2016 2014/43 Zmluva o nájme bytu (pdf)
0,00 € Gula Ivan
26. 2. 2016 2014/42 Zmluva o nájme bytu (pdf)
0,00 € Slovák Štefan
31. 12. 2014 2014/41 Darovacia zmluva (pdf)
1 000,00 € Transpetrol a.s.,Šumavská 38, 821 08 Bratislava
4. 12. 2014 2013/40 zmluva 40 (pdf)
8 000,00 € Ministerstvo vnútra SR, OU , Kollárova 8, 917 02 Trnava
28. 11. 2014 2014/39 Zmluva 39 (pdf)
1 350,00 € Ing. Dagmar Horáková, štúrova 14, 949 01 nitra
25. 11. 2014 2014/38 Mandátna zmluva (pdf)
1 560,00 € Ing. M. Polonec, Lomonosovova 6, 917 08 Trnava
30. 10. 2014 2014/37 Dodatok k zmluve (pdf)
0,00 € ÚPSVaR Piešťany, Krajinská cesta 5053/13, 921 01 Piešťany
17. 10. 2014 2014/36 Zmluva č.36 (pdf)
5 539,00 € Ekofit s.r.o., Kotešová- Oblazovč.12, 013 61
17. 10. 2014 2014/35 Zmluva č. 35 (pdf)
0,00 € Enviropol s.r.o, Lamačská cesta 45, 841 03 bratislava
9. 10. 2014 2014/34 Zmluva 34 (pdf)
1 800,00 € RRagentúra Hlohovec,Piešťany, Jarmočná 3, 92001 Hlohovec
9. 10. 2014 2014/33 Zmluva 33 (pdf)
1 000,00 € JAVYS a.s, Tomášikova 22, 821 02 Bratislava
29. 9. 2014 2014/32 Zmluva 32 (pdf)
1 000,00 € Nafta a.s, Votrubova 1, 821 09 Bratislava
24. 9. 2014 2014/29 Zmluva č.29 (pdf)
33 126,43 € Doka s.r.o, Kaštieľska 650/8, 919 51 Špačince
24. 9. 2014 2014/28 Zmluva č 28 (pdf)
14 136,20 € Samostav s.r.o,, Horné Otrokovce 138,920 62
24. 9. 2014 2014/27 Zmluva č.27 (pdf)
22 639,37 € CS.s.r.o, Strojárenská 5487, 917 02 Trnava
24. 9. 2014 2014/26 Zmluva č 26 (pdf)
35 637,79 € PM stav s.r.o, Bučany 23, 919 28 Bučany
16. 9. 2014 2014/31 Zmluva predaj pozemkov (pdf)
642,00 € Mma JM Trakovice
12. 9. 2014 2014/30 Zmluva o dielo (pdf)
2 540,00 € Ing. arch. E. Krupová, Lomonosovova 6, 917 08 Trnava
21. 8. 2014 2014/25 Zmluva - rekonštrukcia MŠ (doc)
5 755,02 € M.Š. Zeleneč, 919 213
7. 8. 2014 2014/24 Dohoda E.ON (pdf)
5 600,00 € E.ON, Elektrárne s.r.o, 919 33 Trakovice
25. 7. 2014 2014/23 Doidatok k zmluve SPP (pdf)
0,00 € SPP, Mlynské Nivy 44/a,825 11 Bratislava
21. 7. 2014 2014/22 Pávna pomoc (pdf)
1 173,60 € J.S, Južná trieda 1, 040 01 Košice
14. 7. 2014 2014/21 Oprava cesta MŠ (pdf)
9 910,03 € CS. s.r.o, Strojárenská 5487, 917 02 Trnava
14. 7. 2014 2014/20 Oprava krytu Trojička (pdf)
33 972,31 € CS. s.r.o, Strojárenská 5487, 917 02 Trnava
14. 7. 2014 2014/19 Rekonštrukcia MŠ (pdf)
35 545,18 € Barex stav s.r.o, Priemyselná 2, 917 01 Trnava
5. 6. 2014 2014/18 Zmluva TAVOS (pdf)
0,00 € TAVOS a.s , Priemyselná 10, Piešťany
4. 6. 2014 2014/17 Zmluva -plynofikácia a UK MŠ (pdf)
17 605,94 € M. ŠtefanekBernolákova 660/4, 919 21 Zeleneč
30. 5. 2014 2014/16 Úprava vererejnej zelene (pdf)
10 824,00 € Ekofit, s.r.o, Kotešová -oblazov č.12, 013 61
23. 5. 2014 2014/15 Zmluva na pozemok 715 2 (pdf)
520,00 € Inb PS a J S Trakovice
22. 5. 2014 2014/14 Nefinančný dar (pdf)
0,00 € Nadácia Pontis, Zeleninárska2, 821 08 Bratislava 2
20. 5. 2014 2014/13 Zmluva UPSVaR PY (pdf)
0,00 € ÚPSVaR Piešťany, Krajinská cesta 5053/1392101 Piešťany
11. 4. 2014 2014/12 Zmluva 2014 12 (pdf)
4 842,18 € Štefan Kraus, 919 33 Trakovice 7
28. 3. 2014 2014-11 Zmluva o nájme o nebytových priestorov (pdf)
60,00 € Marta Krišková
17. 3. 2014 2014/10 Zmluva oprava plyn zariade (pdf)
0,00 € SPP distribúcia,a.s., Mlynské nivy 44/b,825 11 bratislava
13. 3. 2014 2014/09 Zmluva SPP (pdf)
1,00 € SPP distribúcia, a.s. Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava
27. 2. 2014 2014/08 Dodatok č.2 k zmluve o nájme nebytových priestorov (pdf)
132,00 € AUTO PET s.r.o.
26. 2. 2014 2014/07 Zmluva Rekonštrukcia ZŠ (pdf)
840,00 € RRa Hlohovec, Jarmočná 3, 620 01 Hlohovec
24. 2. 2014 2014/06 Zmluva duplicitné vlastníctvo (pdf)
0,00 € Ústredný zväz NO v SR, Panenská 4, 811 03 Bratislava
14. 2. 2014 2014/05 Zmluva o použití diela (pdf)
400,00 € Irena Bubeníková
10. 2. 2014 2014/04 Dodatok k zmluve BOZP (pdf)
0,00 € L. Billik, Michalská 10,920 01 Hlohovec
6. 2. 2014 2014/03 Zmluva o nájme nebytových priestorov (pdf)
260,00 € PRIMA autoservis s.r.o.
6. 2. 2014 36-2013 Zmluva o nájme bytu (pdf)
0,00 € Mária Skurčáková
6. 2. 2014 35-2013 Zmluva o nájme nebytových priestorov (pdf)
260,00 € MK, Pusté Sady 128, 925 54 Pusté Sady
6. 2. 2014 34-2013 Zmluva o nájme bytu (pdf)
0,00 € Matej Špánik
6. 2. 2014 33-2013 Zmluva o nájme bytu (pdf)
0,00 € Veronika Bokorová
6. 2. 2014 32-2013 Zmluva o nájme bytu (pdf)
0,00 € Katarína Macková
5. 2. 2014 31-2013 Zmluva o nájme bytu (pdf)
0,00 € Patrikárová Paulína
5. 2. 2014 30-2013 Zmluva o nájme nebytových priestorov (pdf)
187,20 € Kaderníctvo
5. 2. 2014 29-2013 Zmluva o nájme bytu (pdf)
0,00 € Jozefína Gerincová
5. 2. 2014 28-2013 Zmluva o nájme bytu (pdf)
0,00 € Dušan Hrčka
5. 2. 2014 27-2013 Zmluva o nájme bytu (pdf)
0,00 € Miroslav Perďoch
5. 2. 2014 26-2013 Zmluva o nájme bytu (pdf)
0,00 € Martin Novák
5. 2. 2014 25-2013 Zmluva o nájme bytu (pdf)
0,00 € Ivana Komárňanská
5. 2. 2014 24-2013 Zmluva o nájme bytu (pdf)
0,00 € Šikmáková Jana
5. 2. 2014 23-2013 Zmluva o nájme bytu (pdf)
0,00 € Mária Skurčáková
5. 2. 2014 22-2013 Zmluva o nájme nebytových priestorov (pdf)
400,00 € DS amb., s.r.o.
5. 2. 2014 21-2013 Zmluva o nájme bytu (pdf)
0,00 € Jozef Škrobák
5. 2. 2014 20-2013 Zmluva o nájme bytu (pdf)
0,00 € Katarína Macková
5. 2. 2014 19-2013 Zmluva o poskytnutí dotácie (pdf)
750,00 € Jednota dôchodcov Slovensko
5. 2. 2014 18-2013 Zmluva o poskytnutí dotácie (pdf)
300,00 € Stolno-tenisový klub STK Trakovice
5. 2. 2014 17-2013 Zmluva o poskytnutí dotácie (pdf)
200,00 € Šachový klub ŠK Trakovice
5. 2. 2014 16-2013 Zmluva o poskytnutí dotácie (pdf)
500,00 € TYRNAVIA, klub tanečného športu
5. 2. 2014 15-2013 Zmluva o poskytnutí dotácie (pdf)
950,00 € Rodičovské združenie pri základnej škole Trakovice
5. 2. 2014 14-2013 Zmluva o poskytnutí dotácie TJ Družstevník Trakovice (pdf)
1 300,00 € TJ Družstevník Trakovice, 919 33 Trakovice 38
23. 1. 2014 2014/2 Zmluva strecha TJ (pdf)
7 000,00 € IM Team, 919 32 Opoj,169
20. 1. 2014 2014/01 Zmluva 01 2014 (pdf)
2 200,00 € J. Kavický, Bohdánovce 136