Rok 2013

Dátum zverejnenia Číslo Predmet Cena vrátane DPH Dodávateľ
17. 12. 2013 2013/36 darovacia zmluva Kopanice (pdf)
0,00 € občania Trakovíc
12. 12. 2013 2013/35 Zmluva na nákup pozemkov (pdf)
2 332,33 € občania
6. 12. 2013 2013-14a 2013-14 (pdf)
1 300,00 € TJ Družstevník Trakovcie
2. 12. 2013 2013/34 Zmluva ZSE (pdf)
0,00 € ZSE Energia, Čulenova6, 816 47 Bratislava
18. 11. 2013 2013/33 kúpna zmluva 33 (pdf)
135,05 € občania bytov domu č 362
18. 11. 2013 2013/32 Kúpna zmluva -32 (pdf)
192,85 € Obyvatelia obce
18. 11. 2013 2013/30 Zmluva - Zberný dvor (pdf)
24 027,32 € Kompletstav, 920 52 Horné Zelenice 167
18. 11. 2013 2013/31 Doplnok zmluvy (pdf)
0,00 € Márius Petersen, Opatovská 1735, 911 01 Trenčín
11. 10. 2013 2013/29 Zmluva na audit (pdf)
840,00 € N.M. Audit, spol s.r.o, Piešťanská 1185/25, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
9. 10. 2013 2013/28 Mandátna zmluva (pdf)
500,00 € Cassis conzult, s.r.o.,Vlčkova 37,811 04 Bratislava
27. 9. 2013 2013/27 Zmluva o dielo - Kanalizácia 3 etapa (pdf)
106 528,76 € CS, s.r.o.,Coburgova 841, 917 02 Trnava
17. 9. 2013 2013/26 Dodatok č.1 k zmluve (pdf)
22 429,91 € CS, s.r.o., Coburgova 84, 917 02 Trnava
4. 9. 2013 2013/25 Zmluva ekopolis (pdf)
6 000,00 € Nadácia Ekopolis, Komenského 21, 974 01 Banská Bystrica
27. 8. 2013 2013/24 Zmluva o reklame (pdf)
1 500,00 € Slovenské elektrárne a.s,Mlynské Nivy 47, 821 09 Bratislava
14. 8. 2013 2013/23 Dodatok k zmluve TAVOS (pdf)
0,00 € Tavos a.s., Priemyselná 10,921 79 Piešťany
29. 7. 2013 2013/22 ZSE zmluva (pdf)
0,00 € ZSE Energia a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava
29. 7. 2013 2013/21 ZSE zmluva (pdf)
0,00 € ZSE energia a.s.,Čulenova 6, 816 47 Bratislava
29. 7. 2013 2013/20 ZmluvaZSE (pdf)
0,00 € ZSE Energia a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava
23. 7. 2013 2013/19 Zmluva nafta (pdf)
1 000,00 € Nadácia SPP, Mlynské Nivy 44/a,825 11 Bratislava
22. 7. 2013 2013/18 Mandátna zmluva UP (pdf)
1 140,00 € Ing. Miroslav Polonec, Lomonosovova 6, 917 08 Trnava
17. 7. 2013 2013/17 Zmluva na poskytovanie služieb (pdf)
2 400,00 € Visions s.r.o, J.Bottu 2, 917 01 Trnava
28. 6. 2013 2013/16 Darovacia zmluva (pdf)
1 000,00 € JAVYS, Tomášikova 22,821 02 Bratislava
13. 6. 2013 2013/15 Dohoda o obstaravaní (pdf)
0,00 € M. Polonec,Lomonosovova 6, 917 08 Trnava
13. 6. 2013 2013/14 Darovacia zmluva ŽOS (pdf)
1 000,00 € ŽOS Trnava a.s, Koniarekova 19,917 21 Trnava
10. 5. 2013 2013/13 Darovacia zmluva (pdf)
1 500,00 € E.ON Elektrárne s.r.o, SPP Kompresorova stanica3,919 33 Trakovice
23. 4. 2013 2013/12 Zmluva ZSE - TJ (pdf)
0,00 € Západoslov. distribučná, Čulenova 6, 816 47 bratislava
17. 4. 2013 2013/11 Zmluva ZSE- TJ (pdf)
0,00 € Západoslov distribúcia, Čulenova 6,816 47 Bratislava
4. 4. 2013 2013/10 Rámcová zmluva Stavmat in (pdf)
0,00 € Stavmat IN s s.r.o.,Pezinská 56, 901 01 Malacky
4. 4. 2013 2013/09 Darovacia zmluva Transpetrol (pdf)
1 000,00 € Transpetrol a.s.,Šumavská 38, 821 08 BA
22. 3. 2013 2013/08 Zmluva na Rekonštrukcia MK za OcÚ (pdf)
87 500,00 € CS. s.r.o., Coburgova 84, 917 02 trnava
18. 3. 2013 2013/07 Zmluva TAVOS- TJ kanal (pdf)
0,00 € TAVOS- a.s., Priemyselná 10, 921 79 Piešťany
18. 3. 2013 2013/06 Zmluva TAVOS-TJ - voda (pdf)
0,00 € TAVOS a.s., priemyselná 10, 921 79 Piešťany
27. 2. 2013 2013/5 Dodatok č 1 k zmluve TOPSET (pdf)
0,00 € TOPSET Solutions, Hollého 2366/258, 90031 Stupava
27. 2. 2013 2013/4 Kúpna zmluva Dufek (pdf)
570,00 € J. Dufek, 768 11 Chropyne, Nádražní 771
12. 2. 2013 2013/3 Zmluva na chránenú dielňu (pdf)
0,00 € ÚPSVaR, Krajinská 5053/13,921 01 Piešťany
4. 2. 2013 2013/2 Zmluva Tavos (pdf)
0,00 € TAVOS a.s., Priemyselmá 10, Piešťany
10. 1. 2013 2013/1 Zmluva o nájme plynárenského zariadenia IBV Dolinky (pdf)
0,00 € SPP- distribúcia,Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava