Rok 2011

Dátum zverejnenia Číslo Predmet Cena vrátane DPH Dodávateľ
15. 12. 2011 2011/84 Zmluva Dudvážska cesta (pdf)
0,00 € Spoločenstvo obcí
5. 12. 2011 2011/83 Zmluva na pozemok č. 46 (pdf)
14 280,00 € Jarmila H. Piešťany
18. 11. 2011 2011/82 Zmluva - ZSE doodávka elektriny 2012 (pdf)
0,00 € ZSE Energia, a.s..Čulenova 6, 816 47 Bratislava1
20. 10. 2011 2011/81 Zmluva na pozemok č.42 (pdf)
17 920,00 € Anton L. Dolné Trhovište
18. 10. 2011 2011/80 Zmluva na pozemok č.45 (pdf)
16 450,00 € Dušan P. Brestovany
17. 10. 2011 2011/79 Zmluva na pozemok č.34 (pdf)
19 320,00 € Veronika H,Ivan B,Červeník, 24,920 42
14. 10. 2011 2011/78 Zmluva ZSE VO-IBV Dolinky (pdf)
0,00 € ZSEEnergia a.s. Čulenova 6,87647 Bratislava 1
30. 9. 2011 2011/77 Zmluva na pripojenie VO IBV (pdf)
197,72 € ZSE Distribúcia a.s. Čulenova 6,87647 Bratislava 1
28. 9. 2011 2011/76 Zmluva výsadba - EON (pdf)
12 000,00 € E.ON Elektrárne s.r.o, SPP Kompresorová stanica 3, 919 33 Trakovice
28. 9. 2011 2011/75 Zmluva o záložnom práve (pdf)
0,00 € Tatra banka,Hodžovo námestie 3,811 06 Bratislava
9. 9. 2011 2011/74 Dodatok č.1 Zmluva ZŠ s MŠ -MPRV SR (pdf)
603 554,56 € Minist. pôdohosp a roz.vidieka, Dobrovičova 12,812 66 Bratislava
26. 8. 2011 2011/73 Zmluva o nájme bytu (pdf)
0,00 € Perďoch Miroslav
26. 8. 2011 2011/72 Zmluva o nájme bytu (pdf)
0,00 € Martinkovič Daniel
26. 8. 2011 2011/71 Zmluva o nájme bytu (pdf)
0,00 € Fančovič Tomáš
26. 8. 2011 2011/70 Zmluva o nájme bytu (pdf)
0,00 € Kolník Marán
26. 8. 2011 2011/69 Zmluva o nájme bytu (pdf)
0,00 € Patrikár Juraj
26. 8. 2011 2011/68 Zmluva o nájme bytu (pdf)
0,00 € Šoka František
26. 8. 2011 2011/67 Zmluva o nájme bytu (pdf)
0,00 € Malovec Roman
26. 8. 2011 2011/66 Zmluva o nájme bytu (pdf)
0,00 € Krajčovič Jaroslav
26. 8. 2011 2011/65 Zmluva o nájme bytu (pdf)
0,00 € Baxa Alojz
26. 8. 2011 2011/64 Zmluva o nájme bytu (pdf)
0,00 € Bláhová Tatiana
26. 8. 2011 2011/63 Zmluva o nájme bytu (pdf)
0,00 € Slovák Štefan
26. 8. 2011 2011/62 Zmluva o nájme bytu (pdf)
0,00 € Hlatký Marek
26. 8. 2011 2011/61 Zmluva o nájme bytu (pdf)
0,00 € Gula Ivan
26. 8. 2011 2011/60 Zmluva o nájme bytu (pdf)
0,00 € Olah Mário
26. 8. 2011 2011/59 Zmluva o nájme bytu (pdf)
0,00 € Taraba Roman
26. 8. 2011 2011/58 Zmluva o nájme bytu (pdf)
0,00 € Panták Marián
26. 8. 2011 2011/51 Zmluva na pozemok č.20 (pdf)
22 085,00 € Andrej. J. Špačince
26. 8. 2011 2011/57 Zmluva o nájme bytu (pdf)
0,00 € Juraštík Peter
26. 8. 2011 2011/56 Zmluva o nájme bytu (pdf)
0,00 € Ilenčík Peter
26. 8. 2011 2011/55 Zmluva o nájme bytu (pdf)
0,00 € Novák Martin
26. 8. 2011 2011/54 Zmluva o nájme bytu (pdf)
0,00 € Drgoň Roman
26. 8. 2011 2011/53 Zmluva o nájme bytu (pdf)
0,00 € Hinca Stanislav
26. 8. 2011 2011/52 zmluva o nájme bytu (pdf)
0,00 € Kkunák Peter
25. 8. 2011 2011/50 Zmluva na pozemok č.60 (pdf)
19 950,00 € Marian V, Trakovice
24. 8. 2011 2011/49 Zmluva na pozemok č.28 (pdf)
21 910,00 € Tomáš S,Trakovice
23. 8. 2011 2011/48 Zmluva na pozemok č.29 (pdf)
19 250,00 € Peter B, Trakovice
23. 8. 2011 2011/47 Zmluva na pozemok č. 12 (pdf)
20 265,00 € Viliam N, Trakovice
18. 8. 2011 2011/46 Zmluva na pozemok č.68 (pdf)
14 385,00 € Ing. Dušan K, Trnava
10. 8. 2011 2011/45 Zmluva na pozemok č.62 (pdf)
22 435,00 € Janka J.,Trnava
10. 8. 2011 2011/44 Zmluva na pozemok č.18 (pdf)
21 595,00 € František F., Trakovice
10. 8. 2011 2011/43 Zmluva na pozemok č.33 (pdf)
28 385,00 € Miroslav H.Trakovice
10. 8. 2011 2011/42 Zmluva na pozemok č.31 (pdf)
27 790,00 € Robert B. ,Trakovice
5. 8. 2011 2011/41 Zmluva - kanalizácia papánek (pdf)
1 650,00 € RR agentúra, Jarmočná 3,920 01 Hlohovec
5. 8. 2011 2011/40 SLSP-zálož.pr pozemok č 37 (pdf)
0,00 € SLSPa.s., Tomášikova 48,832 37 bratislava
5. 8. 2011 2011/39 Zmluva napozemok č.37 (pdf)
26 355,00 € Milan K., Hlohovec
2. 8. 2011 2011/38 Zmluva na pozemok č.16 (pdf)
16 135,00 € Peter B. Trnava
2. 8. 2011 2011/37 Zmluva na verejný rozhlas IBV (pdf)
4 105,15 € DU-EL,r.r.o.,919 01 Dlhá č. 55
20. 7. 2011 2011/36 Zmluva o záložnom páve (pdf)
15 000,00 € Tatra banka,Hodžovo námestie 3,811 06 Bratislava
15. 7. 2011 2011/35 Zmluva na pozemok č.17 (pdf)
14 350,00 € Milan B , Trnava
15. 7. 2011 2011/34 Zmluva na pozemok č.43 (pdf)
17 850,00 € Peter M., Trakovice
15. 7. 2011 2011/33 Zmluva na pozemok č. 52,53 (pdf)
22 015,00 € František V+Zuzana M, Trnava
13. 7. 2011 2011/32 Zmluvao dielo- verejné osvetlenie IBV (pdf)
4 954,24 € Enermont,s.r.o. Hraničná 14,827 14 Bratislava
13. 7. 2011 2011/31 Zmluva na pozemok č.36 (pdf)
2 840,00 € Jana Z.,Trakovice
13. 7. 2011 2011/30 Zmluva na pozemok č.35 (pdf)
2 800,00 € Maroš. Z,Trakovice
12. 7. 2011 2011/29 Zmluva na pozemok č.25 (pdf)
16 135,00 € Milan,K, Trakovice
12. 7. 2011 2011/28 Zmluva na pozemok č.21 (pdf)
15 505,00 € Ernestína M.,Trakovice
7. 7. 2011 2011/27 Zmluva na pozemok č. 51 (pdf)
12 005,00 € Gabriel G, Trakovice
7. 7. 2011 2011/26 Zmluva na pozemok č. 30 (pdf)
19 145,00 € Juraj L, Trakovice
6. 7. 2011 2011/25 Zmluva na pozemok č. 14,15 (pdf)
30 625,00 € Miroslav K, Trnava
6. 7. 2011 2011/24 Zmluva na pozemok č. 24 (pdf)
16 240,00 € Michal H, Trakovice
6. 7. 2011 2011/23 Zmluva na pozemok č. 23 (pdf)
16 380,00 € Jozef Š, Trakovice
6. 7. 2011 2011/22 Zmluva na pozemok č. 27 (pdf)
16 380,00 € Roman M,Trakovice
6. 7. 2011 2011/21 Zmluva na pozemok č. 44 (pdf)
17 465,00 € Róbert G,Smolenice
6. 7. 2011 2011/20 Zmluva na pozemok č.41 (pdf)
18 025,00 € Emil Sch, trakovice
4. 7. 2011 2011/19 zmluva odielo -škola (pdf)
5 836,28 € Rábek,s.r.o.,Seredská 536,925 53 Pata
4. 7. 2011 2011/18 Zmluva na pozemok č. 22 (pdf)
16 415,00 € Roman M, Trakovice
4. 7. 2011 2011/17 Zmluva na pozemok č.40 (pdf)
16 485,00 € Michall H+Andrea T-červeník
4. 7. 2011 2011/16 Zmluva na pozemok č. 2 (pdf)
15 400,00 € Miloš B, Trakovice
1. 7. 2011 2011/15 Zmluva IBV -verejné osvetlenie (pdf)
17 312,80 € DU-EL,r.r.o.,919 01 Dlhá č. 55
20. 6. 2011 2011/14 Zmluva na pozemok š.26 (pdf)
16 590,00 € Marek H,Trakovice
17. 2. 2011 2011/1a Zmluva Dexia (pdf)
0,00 € Dexia banka Slovensko a.s
19. 5. 2011 2011/13 Zmluva o dielo 18022011-rekonštrukcia ZŠ Trakovice (pdf)
566 378,36 € EURO-BUILDING a.s., Družstevná 2, 831 04 Bratislava
17. 5. 2011 2011/12 Znluva o odbere drevnej hmoty (pdf)
170,00 € Drevo-Profily,Hospodárska 3613/60, 917 01 Trnava
28. 4. 2011 2011/11 Zmluva ministerstvo kultury (pdf)
0,00 € Ministerstvo kultury SR,Námestie SNPč.33,813 31 Bratislava
6. 4. 2011 2011/10 Zmluva Plastic People odpady (pdf)
0,00 € Plastic People,s.r.o.Bulharská 70,82104 Bratislava
4. 4. 2011 9/2011 Zmluva oprava chodníkov (pdf)
1 659,69 € Krško Vincent,018 41 Dubnica naf Váhom
4. 4. 2011 8/2011 Zmluva na rekonštrukciu a moder TJ-projekt (pdf)
750,00 € Ing.Kováč,Lomonosova č.6,91708 Trnava
9. 3. 2011 2011/7 Zmluva o postupení práv a povinností stavebníka (pdf)
0,00 € ZSE Distribúcia Čulenova 6,816 47 Bratislava
4. 3. 2011 2011/6 Plnomocenstvo (pdf)
0,00 € ZSE Distribúcia,Čulenova 6,816 47 Bratislava
4. 3. 2011 2011/5 Kúpna zmluva ZSE-11/68/10/04169/003KZ-P-TS (pdf)
35,00 € ZSE Distribúcia,Čulenova 6,816 47 Bratislava
4. 3. 2011 2011/4 Zmluva o budúcej zmluve -11/69/10/04169/003/ZBZ-VB (pdf)
0,00 € ZSE Distribúcia,Čulenova 6,816 47 Bratislava
4. 3. 2011 2011/3 Zmluva o poskytovaní služieb (pdf)
65,35 € Konica Minolta - prenájom
4. 3. 2011 2011/2 zmluva o zabezpečení diela (pdf)
Prílohač.1 (pdf)
Príloha č.2 (pdf)
495,00 € AlejTech,Pestovateľská 308/23,Bratislava
4. 3. 2011 2011/1 IVeS (pdf)
20,91 € IVeS Košice,041 18 Košice