Rok 2017

Dátum zverejnenia
/ Dátum vyhotovenia
Číslo Predmet Cena vrátane DPH Dodávateľ Popis Číslo zmluvy Schvaľovateľ
2. 8. 2017
/ 4. 8. 2017
02017/47 Objednávka 47 2017 (pdf)
0,00 € Marius Pedersen, a.s. smetné nádoby na KO starosta
27. 7. 2017
/ 29. 7. 2017
02017/46 Objednávka 46 2017 (pdf)
900,00 € cm projekt s.r.o, Salezianska 1749/13,917 01 Trnava štúdia Zdravotné stredisko starosta
19. 7. 2017
/ 21. 7. 2017
02017/45 Objednávka 45 2017 (pdf)
0,00 € Samostav s.r.o, Horné Otrokovce 138, 920 62 Plocha pre mechanizmy ZD starosta
17. 7. 2017
/ 19. 7. 2017
02017/44 Objednávka 44 2017 (pdf)
36,00 € M H Repro, Nová 247/32, 919 25 Šúrovce Tabule MŠ starosta
17. 7. 2017
/ 19. 7. 2017
0217/43 Objednávka 43 2017 (pdf)
12 178,00 € Zámočníctvo Ivan Rogel, Malženice 358, 919 29 Malženice I Hala ZD starosta
17. 7. 2017
/ 19. 7. 2017
02017/42 Objednávka 42 2017 (pdf)
0,00 € Tvorsad, Okružná 21, 917 00 Trnava frézovanie pňov starosta
4. 7. 2017
/ 6. 7. 2017
02017/41 Objednávka 41 2017 (pdf)
14 743,00 € Kubota, J Hollého 164, 922 07 Veľké Kostoľany kosačka Kubota starosta
4. 7. 2017
/ 6. 7. 2017
02017/40 Objednávka 40 2017 (pdf)
7 305,60 € Milan Palšovič, Čerešňová 513, 919 51 Špačince úprava cintorína starosta
4. 5. 2017
/ 6. 5. 2017
02017/39 Objednávka 39 2017 (pdf)
3 840,00 € Manon Consulting s.r.o,Južná 36, 94901 Nitra Implementácia ZD starosta
26. 7. 2017
/ 6. 5. 2017
02017/38 Objednávka 38 2017 (pdf)
35 741,40 € Brodek s.r.o,Sládkovičova 556/31, 92041 Leopoldov Rekonštrukcia miestneho rozhlasu starosta
5. 5. 2017
/ 12. 5. 2017
02017/37 Objednávka 37 2017 (pdf)
0,00 € Made, s.r.o. Banská Bystrica Aktualizácia importov v programe Urbis starosta
18. 4. 2017
/ 20. 4. 2017
02017/36 Objednávka 36 2017 (pdf)
1 839,60 € Vomet s.r.o,Trstínska cesta19,917 01 Trnava plot na ihrisko starosta
18. 4. 2017
/ 13. 4. 2017
02017/35 Objednávka 35 2017 (pdf)
228 479,00 € Marian Šupa, Hollého 164, 92207 Veľké Kostoľany technika ZD Z201710275-Z starosta
10. 4. 2017
/ 6. 4. 2017
02017/34 Objednávka 34 2017 (pdf)
995,00 € Ing. Igor Aresta, Jarmočná 24, 920 01 Hlohovec Rekonštrukcia MK - 1 etapa PD starosta
4. 4. 2017
/ 5. 4. 2017
02017/33 Objednávka 33 2017 (pdf)
201,82 € AMI s.r.o, Komarňanská cesta 13, 94043 Nové Zámky 3 ks svetlomety - ihrisko starosta
4. 4. 2017
/ 5. 4. 2017
02017/32 Objednávka 32 2017 (pdf)
1 097,03 € Pletivá s.r.o, Rázusova 73, 920 01 Hlohovec Pletivo ohradenie ZŠ starosta
4. 4. 2017
/ 31. 3. 2017
02017/31 Objednávka 31 2017 (pdf)
3 619,38 € MPM plast s.r.o, Osloboditeľov 47, 920 42 Červeník Okná ,dvere Dom služieb starosta
4. 4. 2017
/ 27. 3. 2017
02017/30 Objednávka 30 2017 (pdf)
900,00 € cm projekt s.r.o, Salezianska 1749/13,917 01 Trnava štúdia na polyfunkčný objekt ZS starosta
4. 4. 2017
/ 19. 3. 2017
02017/29 Objednávka 29 2017 (pdf)
474,52 € Pletivá s.r.o, Rázusova 73, 920 01 Hlohovec Pletivo na Zberné miesta starosta
4. 4. 2017
/ 24. 3. 2017
02017/28 Objednávka 28 2017 (pdf)
327,56 € Pro Rain s.r.o,Hlavná 35, 925 23 Hrubá Borša hnojivo futb ihrisko starosta
22. 3. 2017
/ 24. 3. 2017
27/2017 Objednávka 27 2017 (pdf)
0,00 € National Pen perá Paragon soft touch starosta
15. 3. 2017
/ 17. 3. 2017
02017/25 Objednávka 25 2017 (pdf)
0,00 € Marius Pedersen, a.s. smetné nádoby starosta
15. 3. 2017
/ 17. 3. 2017
02017/26 Objednávke 26 2017 (pdf)
0,00 € Prenak spol s.r.o, Nová 12, 921 01 Piešťany gen oprava ČOV NB 9 starosta
14. 3. 2017
/ 12. 3. 2017
02017/24 Objkednávka 24 2017 (pdf)
760,80 € Astrium s.r.o, Hlavná 73/A, 927 01 Šaľa údržba antukových dvorcov starosta
14. 3. 2017
/ 10. 3. 2017
02017/23 Objednávka 23 2017 (pdf)
24,00 € IMEX Pumpy s.r.o, Nitrianska 54, 920 01 Hlohovec prehliadka tlakovej nádoby starosta
14. 3. 2017
/ 10. 3. 2017
02017/22 Objednávka 22 2017 (pdf)
102,00 € Ing. Ľubomíra Bsgalová, Hlbokán 49,949 01 Nitra ref. skúšky vodičov starosta
8. 3. 2017
/ 10. 3. 2017
02017/21 Objednávka 21 2017 (pdf)
365,45 € Tova spol. s.r.o.,Staromyjavská 687/9, 907 01 Myjava antuka tenis kurty starosta
9. 3. 2017
/ 10. 3. 2017
02017/20 Objednávka 20 2017 (pdf)
0,00 € Sensus a.s., Nám. Dr. A Schweizera, 916 01 Stará Turá vodomery NB 9,432 starosta
7. 3. 2017
/ 4. 3. 2017
02017/19 Objednávka 19 2017 (pdf)
700,00 € Ing. Igor Aresta, Jarmočná 24, 920 01 Hlohovec Projekt dokumentácia starosta
9. 3. 2017
/ 22. 2. 2017
02017/18 Objednávka 18 2017 (pdf)
1 655,00 € Sezaco Trnava s.r.o, Orešanská 11, 917 01 Trnava monitoring Kanalizácia za Dudváhom starosta
7. 3. 2017
/ 11. 2. 2017
02017/17 Objednávka 17 2017 (pdf)
274,80 € Zámočnícke práce I Rogel, Malženice 358,919 29 Malženice zámočnícke práce starosta
8. 2. 2017
/ 10. 2. 2017
02017/16 Objednávka 16 2017 (pdf)
1 159,00 € Luboš Kostúr,SNP 291/4, 922 03 Vrbové instal PC starosta
30. 1. 2017
/ 1. 2. 2017
02017/15 Objednávka 15 2017 (pdf)
196,80 € Národné informačné stredisko SR, Pribinova 4, 811 09 Bratislava Pečať rozvoja obci 2016 starosta
26. 1. 2017
/ 28. 1. 2017
02017/14 Objednávka 14 2017 (pdf)
0,00 € MADE s.r.o, Lazova 69, 974 01 Banská Bystrica školenie URBIS starosta
30. 1. 2017
/ 1. 2. 2017
02017/13 Objednávka 13 2017 (pdf)
2 575,49 € Luboš Kostúr,SNP 291/4, 922 03 Vrbové Oprava počítačov starosta
20. 1. 2017
/ 22. 1. 2017
02017/12 Objednávka 12 2017 (pdf)
3 609,00 € Miroslav Mikulek,Dvorníky 544, 920 56 Dvorníky nad Váhom Drvenie betónov starosta
20. 1. 2017
/ 22. 1. 2017
02017/11 Objednávka 11 2017 (pdf)
1 700,00 € Jossik s.r.o,Okružná 22,900 27 Bernolákovo Pasport dopravného značenia starosta
20. 1. 2017
/ 22. 1. 2017
02017/10 Objednávka 10 2017 (pdf)
495,53 € Marti Hanic Repro, Nová 247/32,919 25 Šúrovce Reklamné tabule SE starosta
17. 1. 2017
/ 19. 1. 2017
02017/09 Objednávka 09 2017 (pdf)
630,00 € Juraj Čižmárik- Grunt, Koperníkova 73, 920 01 Hlohovec zameranie, polohopis výškopis ZD starosta
11. 1. 2017
/ 13. 1. 2017
02017/08 Objednávka 08 2017 (pdf)
0,00 € Brodek s.r.o,Sládkovičova 556/31, 92041 Leopoldov opravy elektroinštalašní,práce s plošinou starosta
10. 1. 2017
/ 12. 1. 2017
02017/07 Objednávka 07 2017 (pdf)
105,60 € Konika Minolta s.r.o,Galvaniho 17/B,821 04 Bratislava tonery starosta
9. 1. 2017
/ 11. 1. 2017
02017/06 Objednávka 06 2017 (pdf)
1 300,00 € Dolnopovažské združenie Pramene, Jilemníckeho 452/17, 920 42 Červeník koncert starosta
5. 1. 2017
/ 7. 1. 2017
02017/05 Objednávka 05 2017 (pdf)
913,03 € Dopravné značenie, Strojárenská 8481/4, 917 02 Trnava prechod pre chodcov značenie starosta
2. 1. 2017
/ 4. 1. 2017
02017/04 Objednávka 04 2017 (pdf)
54,07 € Juríček Miloš, 920 41 Leopoldov, Vývoz fekálii starosta
2. 1. 2017
/ 4. 1. 2017
02017/03 Objednávka 03 2017 (pdf)
1 504,44 € Ekofit s.r.o., Kotešová Oblazov, 013 61 Kotešová Výsadba pri ceste II/ 513 starosta
2. 1. 2017
/ 4. 1. 2017
02017/02 Objednávka 02 2017 (pdf)
767,52 € Rotap tlačiareň s.r.o, Skladová7393/5A, 917 01 Trnava Trakovické novinky - SE starosta
2. 1. 2017
/ 4. 1. 2017
02017/01 Objednávka 01 2017 (pdf)
348,00 € Alejtech s.r.o, Revolučná 29, 821 04 Bratislava úprava stránky obce starosta