Rok 2015

Dátum zverejnenia
/ Dátum vyhotovenia
Číslo Predmet Cena vrátane DPH Dodávateľ Popis Číslo zmluvy Schvaľovateľ
10. 12. 2015
/ 12. 12. 2015
02015/32 objednávka 32 2015 (pdf)
870,00 € Rotap, Skladová 5/A,917 01 Trnava tlač noviniek starosta
11. 1. 2016
/ 30. 12. 2015
0215/31 Objednávka 31 2015 (pdf)
1 200,00 € DEMI šport s.r.o, Juraja Slotu 47, 917 01 Trnava AL bránka TJ starosta
12. 1. 2016
/ 16. 12. 2015
02015/30 objednávka 30 2015 (pdf)
60,00 € Redakcia Fraštackých novín, Na zábraní , 920 01 Hlohovec vianoč blahoprianie starosta
3. 11. 2015
/ 5. 11. 2015
02015/29 Objednávka 29 2015 (pdf)
149,00 € Media Coeli s.r.o, Pekárska 11, 917 01 Trnava Strat dokument PHSR starosta
3. 11. 2015
/ 5. 11. 2015
02015/28 Objednávka 28 2015 (pdf)
795,47 € Signatech spol s.r.o, Družstevná 737/1, 900 89 Častá Doplnenie doprav znač. starosta
3. 11. 2015
/ 14. 10. 2015
02015/27 Objednávka 27 2015 (pdf)
3 020,90 € Signatech spol s.r.o, Družstevná 737/1, 900 89 Častá Dopravné značenie starosta
10. 9. 2015
/ 12. 9. 2015
02015/26 Objednávka 26 2015 (pdf)
14 541,96 € Rovez s.r.o, Ul . 9 mája 49, 917 00 Trnava Kasmerový systém starosta
10. 9. 2015
/ 10. 9. 2015
02015/25 Objednávka 25 2015 (pdf)
3 518,40 € Remstav s.r.o., Trnavská 58, 821 02 Bratislava MŠ PVC podlaha starosta
10. 9. 2015
/ 6. 9. 2015
02015/24 Objednávka 24 2015 (pdf)
2 875,37 € Mario Štefanek, Bernolákova 660/4, 919 21 Zeleneč pri Trnave MŠ - inštalaterske práce voda,odpad ,kurenie starosta
10. 9. 2015
/ 5. 9. 2015
02015/23 Objednávka 23 2015 (pdf)
2 890,04 € RM Gastro-JAZ, sro.,Rybárska 1, 915 01 Nové Mesto nad Váhom Zariadenie, MŠ výdajňa starosta
22. 6. 2015
/ 24. 6. 2015
02015/22 Objednávka 22 2015 (pdf)
1 100,00 € CHF, Hodžová 8, 949 01 Nitra - Staré mesto ukončenie leta - hud skupina starosta
22. 6. 2015
/ 21. 6. 2015
02015/21 Objednávka 21 2015 (pdf)
1 756,80 € MADAM s.r.o, Ružová 637/1, 925 53 Pata stánky trhovisko starosta
22. 6. 2015
/ 12. 6. 2015
02015/20 Objednávka 20 2015 (pdf)
15 261,44 € Samostav s.r.o, 920 62 Horné Otrokovce Rekonštrukcia MŠ
29. 5. 2015
/ 24. 5. 2015
02015/19 Objednávka 19 2015 (pdf)
903,74 € Eurifima s.r.o, Priemyselná 9058/6, 907 01 Myjava lavička , koše trhovisko starosta
15. 5. 2015
/ 1. 5. 2015
02015/18 Objednávka 18 (pdf)
10 654,00 € Samostav s.r.o, 920 62 Horné otrokovce 138, chodník trhovisko starosta
29. 4. 2015
/ 30. 4. 2015
02015/17 Objednávka 17 2015 (pdf)
990,00 € Ing. R Kassay, Jasovského 41, 851 07 Bratislava výkresová dokumentácia 5 etapa starosta
29. 4. 2015
/ 30. 4. 2015
02015/16 Objednávka 16 2015 (pdf)
700,00 € Ing. R Kassay, Jasovského 41, 851 07 Bratislava Výkaz výmer - 5 etapa starosta
29. 4. 2015
/ 29. 4. 2015
02015/15 Objednávka 15 2015 (pdf)
980,00 € Ing. R Kassay, Jasovského 41, 851 07 Bratislava výkresová dokumentácia 4 etapa starosta
29. 4. 2015
/ 29. 4. 2015
02015/14 Objednávka 14 2015 (pdf)
500,00 € Ing. R Kassay, Jasovského 41, 851 07 Bratislava Výkaz výmer - 4 etapa starosta
30. 4. 2015
/ 26. 4. 2015
02015/13 Objednávka 13 2015 (pdf)
9 455,13 € Ekofit s.r.o, Kotešová 12,013 61 výsadba pri kostole starosta
27. 4. 2015
/ 29. 4. 2015
02015/12 Objednávka 12 2015 (pdf)
0,00 € Kompletstav s.r.o,920 52 Horné Zelenice 162 Likvidácia skládky kanál starosta
7. 4. 2015
/ 9. 4. 2015
02015/11 Objednávka 11 2015 (pdf)
0,00 € Kompletstav s.r.o,920 52 Horné Zelenice 162 práce na likvidácii skládok v obci Trakovice starosta
30. 3. 2015
/ 7. 3. 2015
02015/08 Objednávka 08 2015 (pdf)
0,00 € Kompletstav s.r.o,920 52 Horné Zelenice 162 práce na zeleni v v obci Trakovice starosta
2. 4. 2015
/ 11. 4. 2015
02015/09 objednávka 09 2015 (pdf)
0,00 € Marius Pedersen a.s, Valová 44, 921 01 Piešťany odber pneumatí ZD starosta
2. 4. 2015
/ 4. 4. 2015
02015/10 objednávka 10 2015 (pdf)
840,00 € SOTAC s.r.o, Južná trieda č.1, 040 01 Košice kompetencxie obce - material starosta
2. 4. 2015
/ 1. 3. 2015
02015/07 objednávka 07 2015 (pdf)
0,00 € Qkomaxits.r.o, Družstevná 12,922 42 Madunice nástrek kosačiek starosta
2. 4. 2015
/ 1. 3. 2015
02015/06 objednávka 06 2015 (pdf)
990,96 € Remstav s.r.o, Trnavská 58,821 02 Bratislava výmena PVC - bytč.1/9
2. 4. 2015
/ 1. 3. 2015
02015/05 objednávka 05 2015 (pdf)
3 024,00 € Drevex s.r.o, Bojnická cesta 45, 971 01 Prievidza stoličky KD starosta
23. 2. 2015
/ 25. 2. 2015
02015/04 objednávka 04 2015 (pdf)
1 081,00 € NOAT s.r.o, 96661 Hodruša Hamre 306 vitríny starosta
23. 1. 2015
/ 24. 1. 2015
02015/03 objednávka 03 2015 (pdf)
1 700,00 € M. Prívozník, Sereďská 20, 919 29 Šúrovce oprava kríža pri kostole starosta
22. 1. 2015
/ 24. 1. 2015
02015/02 objednávka 02 2015 (pdf)
960,00 € Igor Aresta, Jarmočná 24, 920 01 Hlohovec projekt chodnik HL. ulica starosta
20. 1. 2015
/ 22. 1. 2015
02015/01 objednávka 1 2015 (pdf)
880,00 € Stromservis spol.s.r.o,Partizánska 697/59, 058 01 Poprad frézovanie pnov starosta