Rok 2014

Dátum zverejnenia
/ Dátum vyhotovenia
Číslo Predmet Cena vrátane DPH Dodávateľ Popis Číslo zmluvy Schvaľovateľ
20. 1. 2015
/ 7. 12. 2014
02014/28 Objednávka 28 (pdf)
100,00 € JAZ HOLZ, Hospodárska 448,Špačince objednávka stoly KD starosta
4. 12. 2014
/ 4. 12. 2014
02014/27 Objednávka 27 (pdf)
290,00 € Emporo s.r.o posypové nádoby starosta
28. 11. 2014
/ 30. 11. 2014
02014/26 objednávka 26 (pdf)
70,00 € Fraštacké noviny, 920 01 Hlohovec inzercia starosta
25. 11. 2014
/ 26. 11. 2014
02014/25 objednávka 25 (pdf)
1 177,94 € ORGECO s.ro.,Bešeňovská cesta 7, 940 64 Nové Zámky svetelné ozdoby starosta
25. 11. 2014
/ 16. 11. 2014
02014/24 Objednávka 24 (pdf)
1 029,37 € Proieling s.r.o, Mánesovo námestie 3, 851 01 Bratislava Ozvučenie Domu smútku starosta
25. 11. 2014
/ 6. 11. 2014
02014/23 Kamerový systém (pdf)
9 998,10 € Rovez s.r.o, Ul.9 mája 49, 917 00 Trnava objednávka na kamerový systém starosta
12. 9. 2014
/ 10. 9. 2014
02014/21 Objednávka 21 (pdf)
358,80 € CBS spol.s.r.o, Kyseľová 54, 974 01 Kyseľová mapa starosta
12. 9. 2014
/ 4. 9. 2014
02019/20 objednávka 20 (pdf)
1 176,00 € Ing. arch Odnoga,Pekárska 11,917 01 trnava grafický návrh interier starosta
12. 9. 2014
/ 23. 8. 2014
02019/19 Objednávka 19b (pdf)
864,00 € Ing. arch Odnoga,Pekárska 11,917 01 trnava zameranie DS starosta
30. 8. 2014
/ 28. 8. 2014
02014/19 Objednávka 19 (pdf)
0,00 € Klartec, Mikoviniho 8, 917 01 Trnava dlažba+ obrubníky starosta
30. 8. 2014
/ 22. 8. 2014
02014/18 objednávka 18 (pdf)
0,00 € Ing Eva Krupová, Lomonosovova 6, 917 08 Trnava Zmena UP č 03 starosta
21. 8. 2014
/ 8. 8. 2014
02014/17 Výstavba chodníka (pdf)
3 100,00 € Samostav s.r.o, 920 62 Horné Otrokovce 138 chodník TJ starosta
7. 8. 2014
/ 9. 8. 2014
02014/16 objednávka 16 (pdf)
300,00 € Prívozník,Seredaská 20, 919 25 Šúrovce oprava soch sv.Trojice starosta
7. 8. 2014
/ 6. 8. 2014
0211/15 Objednávka 15 (pdf)
0,00 € Ing M. H, 922 09 Borovce 15 znal . posudok na chodník starosta
9. 6. 2014
/ 28. 5. 2014
02014/13 Objednávka 13 (pdf)
10 077,98 € CS, s.r.o., Strojárenská 5487, 917 01 Trnava Sadové úpravy starosta
30. 5. 2014
/ 28. 5. 2014
02014/15 objednávka 12 (pdf)
0,00 € Tavos, a.s., Priemyselná 10, Piešťany rozbor vody
30. 5. 2014
/ 21. 3. 2014
02014/11 objednávka 11 (pdf)
31,68 € Murat, s.r.o, Bratislavská cesta 87, 902 01 Pewzinok telefónny kábel TJ starosta
15. 4. 2014
/ 16. 4. 2014
02014/10 Objednávka 10 (pdf)
2 796,68 € Skanska SK a.s., Krajná 29, 821 04 Bratislava prístupová cesta zberný dvor starosta
3. 4. 2014
/ 4. 4. 2014
02017/09 Objednávka 09 (pdf)
1 154,01 € Zámočníctvo Ivan Rogel,Malženice 358, 919 29 Malženice oplotenie zberného dvora starosta
21. 3. 2014
/ 22. 3. 2014
02014/08 Strojárska výroba (pdf)
0,00 € Strojárska výroba Malovec, Bučany 516 zámočnícke práce starosta
24. 3. 2014
/ 21. 3. 2014
02014/07 Montážne zámočnícke práce (pdf)
0,00 € Kovex s.r.o, Kľačany136, 920 64 Kľačany zámočnícke práce na Ocu+ zberný dvor starosta
24. 2. 2014
/ 23. 2. 2014
02014/06 Práce so žeriavom (pdf)
0,00 € VIS. , Mudroňova 70, PO BOX 104, 921 01 Piešťany prenos Unimo bunky starosta
24. 2. 2014
/ 22. 2. 2014
02014/05 Inzerát - Hl. kontrolór (pdf)
63,72 € Hlohovecko-seredsko, Pribinova 12, 920 01 hlohovec inzerát Hl. kontrolór starosta
24. 2. 2014
/ 8. 2. 2014
02014/04 Projektová dokumentácia - chodník (pdf)
980,00 € Ing. Igor Aresta, Jarnočná 24, 920 01 Hlohovec PD chodník Kopanice starosta
24. 2. 2014
/ 23. 1. 2014
02014/03 Tieniace siete (pdf)
392,55 € kobaseal s.r.o., Píla 66, 900 89 Píla tieniace siete tenisové kurty starosta
20. 1. 2014
/ 17. 1. 2014
02014/01 Objednávka 01 2014 (pdf)
450,00 € Kúpelne Tami. Pavlická 256,91945 Voderady priečky WC TJ starosta
20. 1. 2014
/ 17. 1. 2014
02014/02 objednávka 02 2014 (pdf)
1 080,00 € M Lackovič, Trakovice 356 sadrokartonyTJ starosta