Rok 2013

Dátum zverejnenia
/ Dátum vyhotovenia
Číslo Predmet Cena vrátane DPH Dodávateľ Popis Číslo zmluvy Schvaľovateľ
17. 12. 2013
/ 2. 12. 2013
02013/70 Geodetické práce (pdf)
0,00 € Grunt,SNP 6, 920 01 Hlohovec zameranie chodník Kopanice starosta
17. 12. 2013
/ 3. 10. 2013
02013/66 Čísla domov (pdf)
0,00 € Smaltovňa s.r.o,Bratislavská 25,908 51 Holič čísla domov past.c+kostol +čerpačka starosta
30. 11. 2013
/ 2. 12. 2013
02013/68 Plynofikácia ulice (pdf)
3 672,00 € GAS MET, s.r.o.,Trenčianska 2662/28A, 91501 Nové Mesto nad Váhom plynofikácia ulice pri TJ starosta
23. 11. 2013
/ 25. 11. 2013
02013/69 Okná Zdravotné stredisko (pdf)
2 821,82 € MPM plast spol s.r.o., Osloboditeľov 47, 920 42 Červeník okná zdravotné stredisko starosta
2. 10. 2013
/ 3. 10. 2013
02013/67 Antuka kurty (pdf)
1 620,00 € Tova spol. s.r.o., Staromyjavská 687/19, 907 01 Myjava dovoz +nákup antuky - kurty starosta
1. 10. 2013
/ 3. 10. 2013
02013/65 Dodávka a montáž okien MŠ (pdf)
13 198,72 € MPM plast s.r.o, Osloboditeľov 47, 920 42 Červeník okná MŠ Trakovice- výzva č 03 2013 starosta
1. 10. 2013
/ 2. 10. 2013
02013/64 Výkop ryhy TJ (pdf)
0,00 € Village garden s.r.o, Viniočná 1, 900 45 Malinovo výkop ryhy TJ starosta
1. 10. 2013
/ 28. 9. 2013
02013/63 Príslušenstvo k tenis kurtom (pdf)
0,00 € SEDVEN s.r.o, Tematinská 5, 851 05 Bratislava príslušenstvo k kurtom starosta
22. 9. 2013
/ 21. 9. 2013
02013/62 Doprava na divadelné predstavenie (pdf)
0,00 € Roman Opeta-R.O.Expres, Za poštou 16/A, 920 01 Hlohovec Doprava na divadelné predstavenie starosta
22. 9. 2013
/ 21. 9. 2013
02013/61 Objednávka 61 (pdf)
560,00 € Slovenské národné divadlo, Pribinova 17, 819 01 Bratislava objednanie vstupeniek na divadel predstavenie starosta
6. 8. 2013
/ 7. 8. 2013
02013/60 Tlaková nádoba kurty (pdf)
700,00 € IMEX Pumpy s.r.o tlaková nádoba polievanie TJ starosta
6. 8. 2013
/ 7. 8. 2013
02013/59 stĺpy kurty (pdf)
466,75 € Pletivá s.r.o, Rázusová 73,920 01 Hlohovec stĺpy na kurty starosta
6. 8. 2013
/ 7. 8. 2013
02013/58 Pletivo kurty (pdf)
900,00 € Pletivá s.r.o, Rázusová 73, 920 01 Hlohovec pletivo kurty starosta
6. 8. 2013
/ 1. 8. 2013
02013/57 objednávka tlačív (pdf)
0,00 € JUDr. I Kršiak, Sládkovičova 11, 949 01 Nitra objed tlačiv starosta
26. 7. 2013
/ 28. 7. 2013
02013/56 Vitrína cintorín (pdf)
921,60 € NOAT s.r.0.,Dolné Hámre 306, 966 61 Hodruša Hámre vitrína na cintoríne starosta
24. 7. 2013
/ 26. 7. 2013
02013/55 oplotenie tenisové kurty (pdf)
0,00 € Agrofinal s.r.o., Mierova 24, 920 01 Hlohovec stĺpiky na tenis kurty starosta
24. 7. 2013
/ 18. 7. 2013
02013/54 ZSE- oprava rozvodnej skrine ulica za OcU (pdf)
0,00 € ZSE- , RSS západd, Čulenova 6, 816 47 Bratislava 1 oprava skrine za OcU starosta
17. 7. 2013
/ 18. 7. 2013
02013/53 Vytýčenie tel kábla (pdf)
0,00 € Slovak Telekom, Bajkalská, Bratislava vytýčenie kábla tenis kurty starosta
10. 7. 2013
/ 12. 7. 2013
02013/52 Čistenie kanalizácie- NSO (pdf)
0,00 € Tavos a.s., Priewmyselná 10, 921 79 Piešťany čistenie kanalizácie dažďovej NSO starosta
10. 7. 2013
/ 10. 7. 2013
02013/51 Trakovické noviny-2 (pdf)
519,00 € Rotap, Skladová 7393/5/A, 917 01 Trnavsa Trakovické noviny 2- 2013 starosta
10. 7. 2013
/ 28. 6. 2013
02013/50 Zhotovenie stropov. (pdf)
0,00 € M. Lackovič, Trakovice 356, 919 33 Sadrokartonové stropy TJ - II etapa starosta
10. 7. 2013
/ 27. 6. 2013
02013/49 Elektrická prípojka (pdf)
0,00 € P. Žbánek, Trakovice 288, 919 33 Elektrická prípojka TJ starosta
10. 7. 2013
/ 27. 6. 2013
02013/48 Elektroinštalácia TJ - II etapa (pdf)
0,00 € P.Žbánek, Trakovice 288,919 33 elektroinštalácia TJ starosta
10. 7. 2013
/ 27. 6. 2013
02013/47 Závlahový systém TJ (pdf)
0,00 € M. Šimoník,Trakovice180,919 33 závlahový systém TJ starosta
10. 7. 2013
/ 27. 6. 2013
02013/46 Rekonštrukcia II etapa -voda (pdf)
0,00 € J. Bošacký, Trakovice 293, 919 33 Trakovice inštal práce WC starosta
25. 6. 2013
/ 27. 6. 2013
02013/42 Publikácia TJ (pdf)
1 497,10 € Web House s.r.o,Paulínska 20, 917 01 Trnava tlač reprezentač brožúry starosta
14. 6. 2013
/ 16. 6. 2013
02013/41 solárny systém škola (pdf)
1 748,40 € Kraus, Trakovice sfunkčnenie solárneho systému starosta
14. 6. 2013
/ 16. 6. 2013
02013/40 MY noviny (pdf)
118,80 € Petit press, Sládkovičova 1,949 01 Nitra Inzercia starosta
13. 6. 2013
/ 15. 6. 2013
02013/39 Zatvárače NB (pdf)
350,00 € Brano slovakia, Rybničná 40/A, 83102 BA uzatvárače na NB starosta
13. 6. 2013
/ 14. 6. 2013
02013/38 Plot ZŠ (pdf)
765,00 € TR-beton,Valtašurska 514/4,919 25 ˇˇSurovce Nákup plota na ZŠ
7. 6. 2013
/ 9. 6. 2013
02013/37 Výkopové práce (pdf)
476,00 € Strojtrans s.r.o, Závalie 9/A,920 01 Hlohovec Výkopové práce za OcU starosta
7. 6. 2013
/ 9. 6. 2013
02013/36 Zateplenie strechy TJ (pdf)
1 225,00 € IM TEAM s.r.o, Opoj 169,91932 Opoj zateplenie strechy PVC- prístavba starosta
7. 6. 2013
/ 9. 6. 2013
02013/35 Hrobové miesta (pdf)
345,96 € 3W Slovakia,Na Vinohrady 692/59,911 05 Trenčín aktualizácia hrobových miest starosta
28. 5. 2013
/
02013/34 Deň detí 2013 (pdf)
427,00 € KCZS, Gabčíkovo 4106, 930 05 Gabčíkovo technika na MDD starosta
27. 5. 2013
/ 25. 5. 2013
02013/33 Dopravné značenie Trakovice (pdf)
0,00 € DaVS, Lomonosovova 6, 917 08 Trnava Doprané značenie Trakovice
29. 4. 2013
/
02013/32 Objednávka beton TJ (pdf)
691,20 € AGS Trnava s.r.o, 919 29 Malženice 365 betón základy TJ starosta
25. 4. 2013
/ 27. 4. 2013
02013/31 Chladiaci box KD (pdf)
2 205,60 € Chladenie Hlohovec, M.V. Trakovice 296 chladiaci box kd starosta
21. 4. 2013
/ 23. 4. 2013
02013/30 TJ - II etapa šatne (pdf)
1 115,00 € Šoka Lubomír, Trnavská cesta 15, 920 41 Leopoldov zariadenie do šatní muži starosta
17. 4. 2013
/ 19. 4. 2013
02013/29 Zariadenie kuchyne KD (pdf)
1 556,43 € RM Gastro- JAz s.r.o,Rybárska1, 915 01 Nové mesto n/V zariadenie KD starosta
15. 4. 2013
/ 17. 4. 2013
02013/28 Verejná zeleň parkovisko ZŠ (pdf)
75,00 € Semper Decor, 922 02 Krakovany verej zeleň parkovisko ZŠ starosta
15. 4. 2013
/ 17. 4. 2013
02013/27 Palisády - ZŠ Trakovice (pdf)
410,40 € Klartec s.r.o Palisády - val ZŠ trakovice starosta
10. 4. 2013
/ 12. 4. 2013
02013/26 Rekonštrukcia TJ - murárske práce (pdf)
4 310,00 € Š.M.Trakovice 368 Murárske práce - rekonštrukcia TJ - II etapa starosta
10. 4. 2013
/ 12. 4. 2013
02013/25 Murárske práce KD (pdf)
210,00 € Š. M. Trakovice 368 murárske práce KD starosta
2. 4. 2013
/ 4. 4. 2013
02013/24 Úprava terénu - zeleň (pdf)
2 184,00 € Kompletstav , 929 52 Horné Zelenice úprava terénu starosta
2. 4. 2013
/
02013/23 Oprava chodníka-havária (pdf)
660,00 € Kompletstav 929 52 Horné zelenice oprava chodníka po havárii starosta
4. 4. 2013
/ 6. 4. 2013
02013/22 Veľkoobjemový kontajner - MP (pdf)
0,00 € Marius Petersen, Valova, Pieštany veľkoobjem kontajnery 27 28 4 starosta
2. 4. 2013
/ 4. 4. 2013
02013/21 Strecha TJ - poisťovňa (pdf)
800,80 € Kovex Kľačany s.r.o, 920 64Klačany 136 oprava strechy TJ-refundácia poisťovňou starosta
2. 4. 2013
/
02013/20 Výsadba IBV Dolinky (pdf)
1 212,48 € Spiraea spol. s. r. o., 919 33 Trakovice 58 výsadba zelene IBV Dolinky starosta
2. 4. 2013
/
02013/19 Výsadba ZŠ (pdf)
958,27 € Spiraea, spol. s.r.o, 919 33 Trakovice 58 výsadba zelene - svah ZŠ starosta
19. 3. 2013
/
02013/18 Znalecký posudok (pdf)
0,00 € Ing M. M- Borovce 15, 922 05 Borovce Znalecký posudok IBV a TJ starosta
19. 3. 2013
/
02013/17 Stavebný dozor- MK (pdf)
900,00 € J Kavický , Bohdánovcen T stavebný dozor MK starosta
11. 3. 2013
/ 13. 3. 2013
02013/16 Montážne práce cintorín+OcU (pdf)
610,00 € M.Š. ,trakovice 180,91933 Montážne práce, cintorín IBV Dolinky, Posilňovňa starosta
11. 3. 2013
/ 13. 3. 2013
02013/15 Rekonštrukcia TJ II- plyn (pdf)
238,00 € M.Š. Trakovice 180, 919 33 Rekonštrukcia TJ II - plynofikácia starosta
11. 3. 2013
/ 13. 3. 2013
02013/14 Rekonštrukcia TJ II- UK (pdf)
1 086,00 € J.B.,Trakovice 293,919 33 Rekonštrukcia TJ II - ústredné kúrenie starosta
11. 3. 2013
/ 13. 3. 2013
02013/13 Rekonštrukcia TJ - zdravotechnika (pdf)
1 284,00 € J.B. Trakovice 293,919 33 Rekonštrukcia TJ II- zdravotechnika starosta
11. 3. 2013
/ 13. 3. 2013
02013/12 Rekonštrukcia TJ dvere (pdf)
982,25 € MPM plast spol.s.r.o, Osloboditeľov 47, 920 42 Červeník Dvere na rekonštruované priestory TJ starosta
7. 3. 2013
/ 9. 3. 2013
02013/11 Obklady + dlažba TJ (pdf)
1 533,39 € M. Lackovič,Holubyho 943/28,920 03 Hlohovec- Šulekovo dlažba+obklady TJ - II etapa starosta
7. 3. 2013
/ 8. 3. 2013
02013/10 PD NN prípojka TJ (pdf)
84,00 € PD elektronik, Železničná 17, 922 42 Madunice PD na elektrické pripojenie k TJ starosta
27. 2. 2013
/ 1. 3. 2013
02013/09 Technické gumy posilovňa (pdf)
168,00 € Regumami,Gándího 7/8,036 01 Martin gumy posilovňa starosta
19. 2. 2013
/ 21. 2. 2013
02013/08 Závažia posilovna (pdf)
570,00 € J. Dufek , Chropyne závažia posilovna starosta
25. 2. 2013
/ 27. 2. 2013
02013/07 Panely KD (pdf)
200,00 € Semikron, Vrbové PUR Panely- KD starosta
18. 2. 2013
/ 20. 2. 2013
02013/06 Okná TJ (pdf)
793,80 € MPM plast, Osloboditeľov 47, 920 42 Červeník okna na TJ - 2 etapa starosta
18. 2. 2013
/ 20. 2. 2013
02013/05 Stavebný materiál TJ (pdf)
0,00 € STAVMAT IN spol s.r.o., Nádražná 522, 92041 Leopoldov stavebný materiál TJ starosta
13. 2. 2013
/ 15. 2. 2013
02013/04 Kosačka + príslušenstvo (pdf)
8 274,07 € Marian Šupa, J. Hollého 53, 922 07 Veľké Kostoľany 159 kosačka+príslušenstvo na letnú a zimnú údržku starosta
31. 1. 2013
/ 2. 2. 2013
02013/03 Rekonštruk.chodníkov verejná zeleň (pdf)
710,00 € J. Privalincová,Azalková 11, 949 01 Nitra rekonštrukcia chodníkov,verejná zeleň starosta
14. 1. 2013
/ 12. 1. 2013
02013/01 Prístrešok KD (pdf)
1 440,00 € L. Laboš-Kovex,Kľačany 23 prístrešok KD Trakovice starosta
28. 1. 2013
/ 30. 1. 2013
02013/02 Kancelária OcU - nábytok (pdf)
1 330,00 € Šoka L, Trnavská cesta 15, 920 41 Leopoldov vstavané skrine kancelária OU starosta