Rok 2011

Dátum zverejnenia
/ Dátum vyhotovenia
Číslo Predmet Cena vrátane DPH Dodávateľ Popis Číslo zmluvy Schvaľovateľ
13. 12. 2011
/
02011/58 Zhotovenie podláh (pdf)
1 225,64 € Remstav s.r.o,Trnavská č.58,821 02 Bratislava
8. 11. 2011
/
02011/49 Solárny ohrev ZŠ sMŠ (pdf)
3 600,50 € Štefan Kraus, Trakovice 7
17. 10. 2011
/
02011/46 Výsadba zelene EON (pdf)
7 200,00 € Semper decor,Ján Remiš, 922 02 Krakovany 11
10. 10. 2011
/
02011/45 Verejné osvetlenie -práce naviac (pdf)
1 570,35 € DU-EL,r.r.o.,919 01 Dlhá č. 55
30. 9. 2011
/
02011/43 Podlaha schodisko-ZS Trakovice (pdf)
1 985,28 € Remstav s.r.o,Trnavská č.58,821 02 Bratislava
30. 9. 2011
/
02011/42 Elektrické prípojky IBV Dolinky (pdf)
1 949,40 € Enermont,s.r.o. Hraničná 14,827 14 Bratislava
18. 8. 2011
/
02011/38 Kanalizácia-1etapa-VOKA (pdf)
1 450,00 € VOKA-Ing Kassay, Jasovská 41,851 07 Bratislava
2. 8. 2011
/
02011/37 Miestny rozhlas IBV (pdf)
4 105,15 € DU-EL,r.r.o.,919 01 Dlhá č. 55
11. 7. 2011
/
02011/36 Práce naviac Rekonštrukcia ZŠ s MŠ Trakovice (pdf)
0,00 € Štefan Mišovič, Trakovice 368,919 33
11. 7. 2011
/
02011/35 žlabovka odkanalizovanie Hradisko (pdf)
500,04 € Klartec,spol.s.r.o., Mikoviniho 8, 917 01 trnava
1. 7. 2011
/
02011/34 Rekonštrukcia ZŠ- Rabek- strecha (pdf)
5 836,28 € Rábek,s.r.o.,Seredská 536,925 53 Pata
1. 6. 2011
/
02011/31 verejné osvetlenie 2 (pdf)
14 427,33 € DU-EL, s.r.o,Dlhá 55,91901
1. 6. 2011
/
02011/30 Verejné osvetlenie-1 (pdf)
5 945,09 € Enermont s.r.o.,Ružindfolská 12, 918 57 Trnava
17. 5. 2011
/
02011/25 Strešné okno 432/8 (pdf)
608,00 € Formica, S. Cepko,919 33 trakovice 453
17. 5. 2011
/
02011/24 objednávka pletivo cintorin (pdf)
175,68 € Vomet spol.s.r.o, Trstínska cesta 19,91701Trnava
15. 4. 2011
/
02011/23 VO-výkaz,výmer (pdf)
50,00 € Dušan Frankovič, Budovateľská 1, 919 26 Zavar
15. 4. 2011
/
02011/22 plynová skrinka (pdf)
180,00 € Šimonik Milan,trakovice 180
15. 4. 2011
/
02011/21 Rekultivácia plochy (pdf)
1 651,20 € ZAMI,Holubyho 986/15,Šulekovo
11. 4. 2011
/
02011/20 Záchytné siete-osadenie,montáž (pdf)
798,00 € Danie Malovec,Trakovice 403
11. 4. 2011
/
02011/19 Zachytne siete-výroba vedenia (pdf)
714,00 € Danie Malovec,Trakovice 403
4. 4. 2011
/
02011/18 oprava miestnych komun. (pdf)
1 659,69 € Vincent Krško, 018 41Dubnica nad Váhom
31. 3. 2011
/
02011/17 Kosik-siete (pdf)
473,20 € Kosik-siete s.r.o,Detvianska 6,940 67 Nové Sady
31. 3. 2011
/
02011/16 Kamen Blatar2 (pdf)
6 300,00 € Blatar,,s.r.o,Nové Sady 209,991 24 Nové sady
29. 3. 2011
/
02011/15 Kamen-Blatar (pdf)
8 300,00 € Blatar,,s.r.o,Nové Sady 209,991 24 Nové sady
21. 3. 2011
/
02011/14 Oplotenie TJ-Vomet (pdf)
2 587,50 € Vomet spol.s.r.o, Trstínska cesta 19,91701Trnava
11. 3. 2011
/
02011/13 Plynofikacia ZS - Petrovicova (pdf)
527,52 € J. Bošacký, Trakovice
11. 3. 2011
/
02011/12 Projektová príprava prevádzková budova TJ-štúdia (pdf)
750,00 € Ing.arch. Kováč,Lomonosovova 6, Trnava
9. 3. 2011
/
02011/10 Slovenské národné divadlo (pdf)
0,00 € Slovenské národné divadlo
8. 3. 2011
/
02011/11 rekonštrukcia hav zástavky ZS (pdf)
480,00 € Malovec,Trakovice
4. 3. 2011
/
02011/9 Zemné práce- TJ (pdf)
0,00 € Komlestav, Dolné Zelenice
4. 3. 2011
/
02011/8 Zberný kontajner - vývoz objemných odpadov (pdf)
0,00 € Marius Pedersen,Valova 44, Piešťany
4. 3. 2011
/
02011/7 Rozšírenie obecného rozhlasu (pdf)
505,80 € Brodek,Sládkovičová Leopoldov
4. 3. 2011
/
02011/6 Matrika inštalácia (pdf)
0,00 € Flash company Nitra
4. 3. 2011
/
02011/5 Konica Minolta-prenájom (pdf)
65,35 € Konica Minolta Bratislava
4. 3. 2011
/
02011/3 Matričný program (pdf)
25,09 € IVeS Košice,041 18 Košice
4. 3. 2011
/
02011/4 Znalecký posudok (pdf)
180,00 € Ing Peter Taraba
4. 3. 2011
/
02011/2 Umývací stroj (pdf)
1 410,00 € Ecoclean, Ševčenková 3, Martin
4. 3. 2011
/
02011/1 Odber a rozbor vody (pdf)
100,00 € Ingeo-envilab,Bytčická 16, Žilina