Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
12.04.2018

Zmluva o poskytnutí dotácie

17/2018

500,00 EUR

TYRNAVIA, klub tanečného športu

Obec Trakovice

11.04.2018

Zmluva o nájme nebytových priestorov

16/2018

Neuvedené

ŠKM Nádeje Trakovice

Obec Trakovice

11.04.2018

Zmluva č. 15/2018 o nájme nebytových priestorov

15/2018

0,00 EUR

Berat Reshiti

Obec Trakovice

06.04.2018

Kúpna zmluva

14/2018

390,00 EUR

Obec Trakovice

JK + MK

29.03.2018

Dohoda o poskytnutí príspevku - chránená dielňa

13/2018

3 126,47 EUR tritisícstodvadsaťšesť eur 47 centov

Úrad práce soc. vecí a rodiny Piešťany

Obec Trakovice

28.03.2018

Zmluva č. 01/2018/Mik/ŠZ

12/2018

Neuvedené

Marius Pedersen, a.s., Valova 44, 921 01 Piešťany

Obec Trakovice

21.03.2018

Zmluva o poskytnutí dotácie

11/2018

250,00 EUR

Obec Trakovice

Združenie zdravotne postihnutých Bučany

21.03.2018

Darovacia zmluva

10/2018

0,00 EUR

Obec Trakovice

JN+MB

08.03.2018

Zmluva o poskytnutí dotácie

9/2018

1 500,00 EUR

TJ Družstevník Trakovice

Obec Trakovice

08.03.2018

Zmluva o poskytnutí dotácie

8/2018

1 200,00 EUR

Stolno-tenisový klub STK Trakovice

Obec Trakovice

08.03.2018

Zmluva o poskytnutí dotácie

7/2018

500,00 EUR

Šachový klub ŠK Trakovice

Obec Trakovice

08.03.2018

Zmluva o poskytnutí dotácie

6/2018

1 050,00 EUR Jedentisícpäťdesiat eur

Jednota dôchodcov Slovenska

Obec Trakovice

01.03.2018

Zmluva o nájme bytu

5/2018

Neuvedené

Frederika Mončeková

Obec Trakovice

09.02.2018

Darovacia zmluva č. 4771475/2018

4/2018

1 000,00 EUR Tisíc euro

Transpetrol, a.s.

obec Trakovice

31.01.2018

Zmluva 03/2018 Dohoda č. 18/06/50j/1

3/2018

Neuvedené

Úrad práce soc. vecí a rodiny Piešťany

obec Trakovice

31.01.2018

Zmluva 02/2018

2/2018

Neuvedené

Lindstron s.r.o

obec Trakovice

30.01.2018

2018/1

1/2018

Neuvedené

Ministerstvo životného prostredia SR

obec Trakovice

29.12.2017

Zmluva č. 49 2017 dodatok č. 6

49/2017

Neuvedené

Kopaničiarska odpadová spoločnosť

obec Trakovice

19.12.2017

Zmluva č. 48 2017

48/2017

Neuvedené

Daňový úrad Trnava

obec Trakovice

09.12.2017

Zmluva o nájme bytu

47/2017

Neuvedené

obec Trakovice

Štefan Slovák a manž. Jana

08.12.2017

Zmluva o poskytovaní audítorských služieb

46/2017

1 400,00 EUR Jedentisícštyristo eur

obec Trakovice

Ing. Dagmar Horáková, auditor

06.12.2017

Zmluva o prevádzkovaní verejnej kanalizácie

45/2017

Neuvedené

obec Trakovice

Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.

06.12.2017

Príloha č. 2 k zmluve č. L - 7/TDO/1995

44/2017

Neuvedené

obec Trakovice

Marius Pedersen, a.s.

04.12.2017

Dodatok k zmluve o poskytnutí verejných služieb

43/2017

Neuvedené

obec Trakovice

Slovak Telekom, a.s.

30.11.2017

Zmluva o odbere použitého jedlého oleja

42/2017

Neuvedené

obec Trakovice

biomarína-biowaste, s.r.o.

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: