Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Pozvánka zasadanie OZ 2017

Typ: ostatné
  P o z v á n k a

Pozývame Vás na zasadnutie Obecného zastupiteľstva, ktoré bude dňa

4. októbra 2017, t.j. streda o 18,30 hodine

v kancelárii starostu obce.


 

 

 

     P o z v á n k a

 

Pozývame Vás na zasadnutie Obecného zastupiteľstva, ktoré bude dňa

 

4. októbra 2017, t.j. streda o 18,30 hodine

 

v kancelárii starostu obce.

 

      Program:

1 Otvorenie

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

3. Prejednanie, schválenie – 3. úprava rozpočtu na r. 2017

4. Prejednanie, schválenie – VZN č. 03/2017 o určení školského obvodu ZŠ s MŠ Trakovice

5. Prejednanie, schválenie – VZN č. 04/2017 o zavedení a poskytovaní elektronických služieb

6.  Prejednanie, schválenie – predĺženia nájmov na NB 435, 436, 437

7. Kanalizácia 4. a 5. etapa – schválenie podania projektu IROP

8. Prejednanie investičných zámerov na r. 2018 

9. Informácia o uskutočňovaných akciách

10. Rôzne

11. Diskusia

12. Schválenie uznesenia č.04/2017

13. Záver

 

 

V Trakoviciach 27.09.2017

 

Ing. Ľudoví t Tolarovič

starosta obce

 

 


Vytvorené: 28. 9. 2017
Posledná aktualizácia: 28. 9. 2017 18:11
Autor: