Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Tlačivá na stiahnutie

Názov tlačiva stiahnuť  stiahnuť 
Splnomocnenie (doc) (pdf)
Čestné vyhlásenie (doc) (pdf)
Ohlásenie udržiavacích prác (doc) (pdf)
Ohlásenie stav. úprav (doc) (pdf)
Žiadosť o potvrdenie o začiatku užívania stavby (doc) (pdf)
Návrh na povolenie zmeny v užívaní  stavby (doc) (pdf)
Ohlásenie drobnej stavby (doc) (pdf)
Žiadosť o zvláštne užívanie MK (doc) (pdf)
Žiadosť o výrub drevín a krovín  (doc)   
Žiadosť o výrub ovocných drevín  (doc)   
Žiadosť o výrub pri bezprostrednom ohrození (doc)  
Žiadosť o zhotovenie pripojenia    (pdf) 
Žiadosť o pridelenie nájomného bytu  ( VZN  03/2015)  (doc)  (pdf)   
Žiadosť na poskytnutie dotácie z rozpočtu obce  ( VZN – 01/2008)    (pdf)